CLARIAH-EUS plataformako teknikaria - Técnica/o de la plataforma CLARIAH-EUS

Teknikariak CLARIAH-EUS ikerketa-azpiegituran egingo du lan.

CLARIAH-EUS azpiegitura humanitate digitalen arloko ikerkuntzari zerbitzu teknologikoa eskaintzeko helburuarekin sortu da. Giza eta Gizarte Zientzietako ikertzaileei baliabideak, tresna teknologikoak eta zerbitzuak eskainitzen dizkie. Europako CLARIN eta DARIAH ikerketa-azpiegituren nodo bat da. Euskarazko eta euskararako ikerkuntza da CLARIAH-EUS azpiegituraren ardatz nagusia, bakarra ez bada ere..

Teknikariaren lana plataforma hori mantentzea eta modu progresiboan aberastea izango da. Honelako zereginak izango ditu:

  • Plataformaren funtzionamendua zaintzea.
  • Hautatzen diren baliabideak, tresnak eta zerbitzuak instalatzea eta erabiltzaileen eskura jartzea, beti ere plataformak ezarritako estandarrak eta protokoloak kontuan hartuta.
  • Sor litezkeen arazo teknikoei erantzutea. 
  • Erabiltzaileei aholkularitza eta laguntza teknikoa eskaintzea.

----------------

La persona contratada trabajará en la infraestructura de investigación CLARIAH-EUS.

CLARIAH-EUS nace con el objetivo de ofrecer un servicio tecnológico a la investigación en humanidades digitales. Se configura como un nodo de las infraestructuras de investigación europeas CLARIN y DARIAH. Ofrece recursos, herramientas tecnológicas y servicios a investigadores en Humanidades y Ciencias Sociales. Le investigación en y para el euskera es el eje central, aunque no el único, de dicha infraestructura.

El trabajo de la persona contratada consistirá en mantener esta plataforma y enriquecerla de forma progresiva. Sus funciones serán las siguientes:

  • Vigilar el funcionamiento de la plataforma.
  • Instalar  y poner a disposición de las personas usuarias los recursos, herramientas y servicios que se seleccionen, teniendo en cuenta los estándares y protocolos establecidos.
  • Atender los problemas técnicos que puedan surgir.
  • Asesorar y asistir técnicamente a las personas usuarias.

 

 

Job id: 
teknikaria-01
Requirements: 

Informatikan, telekomunikazioetako ingeniaritzan, matematikan edo fisikan graduatutako hautagaiak lehenetsiko dira. Hizkuntzaren teknologiei, ikaskuntza automatikoari eta/edo humanitate digitalei buruzko ezagutza ere baloratuko da .

------------------

La persona candidata debe tener preferiblemente un grado en informática, ingeniería de telecomunicaciones, matemáticas o física. Se valorarán los conocimientos en tecnologías del lenguaje, aprendizaje automático y/o humanidades digitales.

Duration of Contract: 

Bi urte eta erdi - Dos años y medio.

Gross salary: 

Hautagaiaren profilaren arabera, 32.300 eta 37.900 euro arteko soldata gordina izango da urteko.

-------

Salario bruto entre 32.300 y 37.900 euros dependiendo del perfil de la persona candidata.

Location: 
Donostia-San Sebastián
Starting date: 
Malgua bada ere, berehala hasteko aukera dago. - La fecha de comienzo ez flexible, pero se prevé un comienzo inmediato.
Contact details for enquiries: 

Tutoreak Xabier Arregi, Mikel Iruskieta eta German Rigau izango dira. Zalantzaren bat izanez gero, jarri harremanetan gurekin helbide honen bidez: recruitment.hitz@ehu.eus. Lanpostuaren IDa adierazi harremanetan jartzean.

------------

Los tutores serán Xabier Arregi, Mikel Iruskieta y German Rigaru. Ponte en contacto con nosotros en la dirección recruitment.hitz@ehu.eus para aclarar cualquier duda, indicando el ID del puesto de trabajo.

Esleituta: 
Esleituta

To submit your application please follow this link.