ikerkuntza proiektuak • Informazio bilaketa aurreraturako informazio erauzketa hobea

  (2019 - 2023)
 • LUTEST: LANGUAGE UNDERSTANDING TEST SETS

  El objetivo de LUTEST es la creación de conjuntos de prueba, así como de una metodología de evaluación que proporcione evidencias sobre las capacidades de generalización lingüística de los métodos de aprendizaje profundo aplicados al PLN.

  (2020 - 2023)


 • DOTT-HEALTH

  (2020 - 2023)


 • Euskarazko konbinazio lexikoak aztertuko dira ikasleen corpus akademiko batean testu akademikoen idazketan laguntzeko tresna bat (HARTA) garatzeari begira.

  (2020 - 2023)


 • SignON - Sign Language Translation Mobile Application and Open Communications Framework

  (2021 - 2023)


 • Trustworthy AI - Integrating Learning, Optimisation and Reasoning

  (2020 - 2023)
 • VIRPAT1.0

  Proiektuak simulatutako VP gisa funtzionatzen duen Elkarrizketa Sistema bat eraiki nahi du.

  (2022 - 2023)
 • EXtracción de entidades médicas y creación de líneas TEmporales basadas en técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural aplicadas a la historia clínica del PAciente (EXTEPA)  (2022 - 2023)
 • (2022 - 2023)


 • CLARIAH ikerketa azpiegitura banatuari laguntza emateko Gipuzkoako Foru-Aldundiaren dirulaguntza

  (2023 - 2023)
 • Virtual Patient 1.0

  Gaztelaniazko paziente birtualaren sorkuntza

  (2022 - 2023)
 • SAHCOBA: Syntactically Annotated Historical Corpus in Basque.

  Sintaktikoki Etiketatutako Euskarazko Corpus Historikoa (SAHCOBA)

  (2019 - 2022)


 • Analisis of Political Texts

  (2020 - 2022)


 • UPV/EHUn Azpiegitura Zientifikoa eta Funts Bibliografikoak erosi eta berritzeko laguntzak 2020: Servidor multi-gpu con 8 Tesla V100.

  (2021 - 2022)


 • European Language Equality

  (2021 - 2022)
 • Extracción de información de instrumentos PRO  (2021 - 2022)


 • Aholkularitza zientifikoa laguntzaile pertsonal baten eraikuntzan

  (2021 - 2022)


 • IZFE PoC Chatbot QA

  (2022 - 2022)
 • TENDER-2021-PERINATAL

  DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR THE ANALYSIS OF MICRODATA ON PERINATAL HEALTH INEQUALITIES

  (2021 - 2022)


 • enetCollect: Hizkuntzen Ikasketa eta Crowdsourcing konbinatzeko sare europar berria

  (2017 - 2021)


 • Sintaktikoki etiketatutako euskarazko corpus historikoa

  (2017 - 2021)


 • DOMINO: Itzulpen automatiko neuronala, domeinuan, eta ez-gainbegiratua.

  (2019 - 2021)


 • Eleaniztasun testuetatik ezagutza erauzi, ulertu eta arrazonamendua egin ikasketa sakona erabiliz.

  (2019 - 2021)


 • IXA taldea. A motako ikertalde finkatua.

  (2019 - 2021)


 • Ikasketa sakona, Big Data eta ezagutzaren kudeaketa eleanitza.

  (2019 - 2021)


 • INTELE: red estratégica para la promoción de las infraestructuras de tecnologías del lenguaje en ehumanidades y ciencias sociales

  (2020 - 2021)


 • MT4All

  (2020 - 2021)


 • Testu klinikoak euskaratik eta euskarara egokitzeko itzultzaile automatiko baten garapena eta ezartzea

  (2019 - 2021)


 • Adimen artifizialeko eredu neuronalen belaunaldi berria, Euskal Herriko hizkuntzaren teknologien industria eraldatzeko.

  (2020 - 2021)


 • COVID-19 gaixotasunari buruzko funtsezko galderen zaintza automatizatua zientzia-argitalpenetan

  (2020 - 2021)


 • Aholkularitza zientifikoa laguntzaile pertsonal baten eraikuntzan

  (2020 - 2021)


 • Paragrafo eta dolumentu mailan koherente diren Itzulpen automatiko neuronaleko metodo eta sistemak sortzea

  (2020 - 2021)


 • Galdera-erantzun sistema berritzailea (QA) garatzea da proiektu honen helburua, pazienteen historia klinikoetako testuetatik informazio espezifikoa ateratzea ahalbidetuko duena, erabakiak hobeto hartzeko.

  (2020 - 2021)


 • Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea bultzatzeko Programa: Servidor de 16 GPUs para Deep Learning en el ámbito del PLN.

  (2021 - 2021)
 • (2020 - 2021)


 • Euskal Administrazioaren tramite eta zerbitzuen inguruan maiz egiten diren galderei erantzuteko adimen artifizialean oinarritutako sistema garatzea helburu duen proiektua

  (2021 - 2021)


 • Pertsonekiko elkarrekintza ikasten etengabeko gizaki-ordenagailu elkarrekintzaren bidez

  (2017 - 2020)


 • LINGUATEC: mugakide diren hizkuntzen arteko lankidetza eta ezagutza-transferentzia hizkuntza-teknologian.

  (2018 - 2020)
 • UnsupNMT: Traducción Automática Neuronal no Supervisada: un nuevo paradigma basado solo en textos monolingües.

  UnsupNMT: Itzulpen Automatiko Neuronal ez-gainbegiratua: testu elebakarretan oinarritutako paradigma berria

  (2018 - 2020)


 • Aholkularitza zientifikoa laguntzaile pertsonal baten eraikuntzan

  (2019 - 2020)


 • Hizkuntza eredu eleanitzen aurre-entrenamendua

  (2020 - 2020)


 • Ezarpenaren ondoren ikasten duten galdera-erantzun elkarrizketa sistemak (Google saria, 2019)

  (2020 - 2020)
 • (2020 - 2020)


 • AI2LEARN proiektuaren helburua, trabajos.com web orriko erabiltzileek igotako gaztelaniazko testu fitxategizko curriculum vitaeetatik informazio esanguratsua erauztea da.

  (2019 - 2020)
 • Asesoría sobre sistemas de diálogo voice2text  (2020 - 2020)


 • PROSA-MED: testuen prozesamendu semantiko aurreratua diagnostikoak, prozedurak, kontzeptu medikoak eta beraien arteko erlazioak txosten medikoetan.

  (2016 - 2019)


 • Ikertaldeentzako UPV/EHUren diru-laguntza

  (2016 - 2019)
 • CROSSTEXT: Automatic Generation of Multilingual Semantic Processors

  Etiketatzaile eleaniztasunak automatikoki sortzen

  (2017 - 2019)


 • MODENA: Neurona-eredu aurreratua kalitate handiko itzulpengintza automatikorako

  (2018 - 2019)
 • (2018 - 2019)
 • Servicio para la desambiguación de agentes del sector ID+I

  Ikerketa Garapen eta Berrikuntza sektoreko agente-disanbiguaziorako zerbitzua

  (2018 - 2019)
 • Sistema de búsqueda de respuestas aplicado a las listas de FAQ

  Galdera-erantzun sistemak FAQ erako listetan aplikatua

  (2019 - 2019)
 • BERBAOLA: Hizkuntzaren eta hizketaren teknologiak RIS3ko eremuetara aplikatuta.

  BERBAOLA: Hizkuntzaren eta hizketaren teknologiak RIS3ko eremuetara aplikatuta.

  (2018 - 2019)


 • Albiste faltsuak (Fake News)

  (2019 - 2019)
 • DL4NLP: Deep Learning aplicado al Procesamiento del Lenguaje Natural como apoyo a los ámbitos del RIS3  (2019 - 2019)
 • Accessing FAQ and CQA sites via dialogue (Google faculty research awards 2018)  (2019 - 2019)
 • Extracción de información documental.  (2019 - 2019)
 • (2019 - 2019)
 • RPA-IA  (2019 - 2019)
 • Dialogo-sistemen artearen egoera

  Euskarazko elkarrizketa-sistemen errebisio linguistikoa.

  (2019 - 2019)
 • Plan de formación de las tecnologías lingüísticas.  (2019 - 2019)
 • Hizkuntza Teknologia: Egoeraren diagnostikoa eta AMIA egitea.  (2019 - 2019)
 • Euskara HTen arloan sustatzeko proposamenak.  (2019 - 2019)
 • Revisión lingüística de un sistema de diálogo en Euskera.  (2019 - 2019)
 • Informe del estado del arte de sistemas de diálogo.  (2019 - 2019)
 • Tecnologías del lenguaje en proyecto transversales.  (2019 - 2019)
 • MultiNMT: Traducción automática neuronal mulltidireccional orientada al cliente.  (2019 - 2019)
 • Hizkuntza-teknologiak sustatzeko proiektu transbertsalak

  Administrazioan hizkuntza-teknologiak sustatzeko proiektu transbertsalak abian jartzeko proposamena

  (2019 - 2019)


 • DETEAMI: Sendagaien aurkako erreakzioen detekzioa txosten medikuetan, lengoaia naturalaren prozesamenduko teknikak erabiliz.

  (2015 - 2018)


 • TADEEP: Itzulpengintza automatiko sakona

  (2016 - 2018)
 • (2016 - 2018)
 • MUSTER: Multimodal processing of Spatial and TEmporal expRessions: Toward Understanding Space and Time in Language Enhanced by Vision.

  Prozesaketa multimodala denbora-espresio zein espresio tenporaletan: espazio eta denboraren ulermeneruntz hizkuntza eta bisioa erabiliz.

  (2016 - 2018)


 • QUALES: Gainbegiratze moldagarri bidezko ikasketa automatikoa itzulpenaren kalitatearen estimaziorako

  (2017 - 2018)
 • Openminted: Sharing IXA pipes in the OpenMinTeD platform.  (2018 - 2018)
 • Lexikoaren Behatokia X  (2018 - 2018)
 • Consultoria técnica interstock.

  Interstock aholkularitza teknikoa.

  (2017 - 2018)
 • Protágoras: Desarrollo de algoritmos de procesamiento de lenguaje natural para el desarrollo de un motor cognitivo.

  Protágoras: Motor kognitibo bat garatzeko hizkuntza prozesamenduko algoritmoak

  (2017 - 2018)
 • (2016 - 2018)


 • MODELA: Kalitate handiko Itzulpen Automatikoa Estatistika eta ikasketa Automatikoaren bide

  (2016 - 2017)
 • Lexikoaren Behatokia IX

  Lexikoaren Behatokia IX

  (2016 - 2017)
 • BERBAOLA: Hizkuntzaren eta hizketaren teknologiak RIS3ko eremuetara aplikatuta.  (2017 - 2017)
 • SENEZ 48

  SENEZ aldizkaria, 48

  (2017 - 2017)
 • Ibermática: Aholkularitza/formazioa IXA PIPES.

  Ibermática: Aholkularitza/formazioa IXA PIPES paketeari buruz

  (2017 - 2017)
 • Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea: bigarren urratsa, B fasea.

  Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea: bigarren urratsa, B fasea.

  (2017 - 2017)
 • Learning Interlingual Representations of Words and Concepts (Google faculty research awards 2015)  (2016 - 2017)
 • ELIAS: Evaluating Information Access Systems  (2011 - 2016)
 • READERS: evaluation and development of reading systems  (2013 - 2016)
 • LoCloud: Eduki lokala Europeanako lainoan  (2013 - 2016)
 • (2013 - 2016)
 • El orden de las palabras en la prosa lógico-discursiva en euskera: sobre los criterios de corrección  (2015 - 2016)
 • EXTRECM: Kontzeptu medikoen arteko erlazioen erauzketa askotariko informazio-iturrietatik.  (2014 - 2016)
 • T2I Team (UPPA) / Ixa Team (UPV/EHU)  (2016 - 2016)
 • ELKAROLA: Ahots eta hizkuntz teknologiak lurralde adimentsu, industrial, barneratzaile eta eleanitz baterako.

  ELKAROLA: Ahots eta hizkuntz teknologiak lurralde adimentsu, industrial, barneratzaile eta eleanitz baterako.

  (2015 - 2016)
 • BAILab:Basque Advanced informatics laboratory.  (2011 - 2016)
 • Codefest: Antolaketa eta moduluen diseinua.

  Codefest: Antolaketa eta moduluen diseinua.

  (2016 - 2016)
 • Erreferentziazko terminologia klinikoa euskarara itzultzea.

  Erreferentziazko terminologia klinikoa euskarara itzultzea.

  (2016 - 2016)
 • Infraestructura para la traducción automática: adaptación de Matxin-Moses.

  Itzulpen automaikorako azpiegitura: Matxin-Moses egokitzapena

  (2016 - 2016)
 • ICTdocsim - Vigilancia tecnológica automática del sector TIC.

  ICTdocsim - IKTen sektorea gainbegiratzeko teknologia automatikoa

  (2016 - 2016)
 • Moodmap, D2016 Iritzien Behatokia.

  Moodmap, D2016 Iritzien Behatokia.

  (2016 - 2016)
 • NLPAR: Arquitecturas NLP.

  NLPAR: Hizkuntzaren Prozesamendurako arkitekturak

  (2016 - 2016)
 • Ondarebideak

  Ondarebideak

  (2016 - 2016)
 • Orotariko Euskal Hiztegia

  Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea.

  (2016 - 2016)
 • Google faculty research awards 2016  (2016 - 2016)
 • Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea: bigarren urratsa.

  Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea: bigarren urratsa

  (2016 - 2016)
 • IXA taldea, A motako ikertalde finkatua ( 2010-2015 )  (2010 - 2015)
 • NewsReader: Building structured event indexes of large volumes of financial and economic data for decision making  (2013 - 2015)
 • TACARDI: Testuinguruaren erabilera itzulpen automatikoan eta horren hobekuntza Interneteko baliabide dinamikoak baliatuz.  (2013 - 2015)
 • SKaTeR: Testu-irakurketaren bidezko ezagutza-eszenarioen eskuratzea: ebentoen detekzioa eta eszenarioen indukzioa.  (2013 - 2015)
 • Lexikoaren Behatokia VIII  (2015 - 2015)
 • Ondarebideak  (2015 - 2015)
 • Moodmap, D2016 Iritzien Behatokia.  (2015 - 2015)
 • KulturBideak Donostia 2016

  KulturBideak Donostia 2016

  (2015 - 2015)
 • ENEUS-Testing the portability of techniques to handle dissimilar source and target languages in MT  (2012 - 2014)
 • OpeNER: Open Polarity Enhanced Named Entity Recognition  (2012 - 2014)
 • Ber2Tek - Hizkuntza-, ahots- eta multimedia-teknologia hizkuntzen industrien zerbitzuan.  (2012 - 2014)
 • RUNASIMI. Recursos básicos para el procesamiento automático de la lengua quechua: base de datos léxica y corpus textual.  (2013 - 2014)
 • Lexikoaren Behatokia VII  (2014 - 2014)
 • ICTREADER: Vigilancia tecnológica automática del sector TIC.

  ICTREADER : IKT sektorearren baibegiraketa automatikoa

  (2014 - 2014)
 • OPENMT-2 Itzulpen automatiko hibridoa eta ebaluazio aurreratua (EHU)  (2010 - 2013)
 • Hibrido Sint: Erregeletan eta estatistiketan oinarritutako analizatzaile sintaktikoak. Integrazioa XML estandarretan oinarritutako corpus kudeatzeko plataforma.

  Hibrido Sint: Erregeletan eta estatistiketan oinarritutako analizatzaile sintaktikoak. Integrazioa XML estandarretan oinarritutako corpus kudeatzeko plataforma.

  (2011 - 2013)
 • PATHS - Atzipen Pertsonalizatua Kultur Ondare Espazioetara  (2011 - 2013)
 • WIKITZUL: Elkarren arteko aberasketa Itzulpen automatikoko eta Euskarazko wikipediako tresnen artean.  (2012 - 2013)
 • SENDAUR: Sendagaien aurkako erreakzioen detekzioa osasun txostenetan eta ondorioz, hospitaleko segurtasunaren hobetzea.

  SENDAUR: Sendagaien aurkako erreakzioen detekzioa osasun txostenetan eta ondorioz, hospitaleko segurtasunaren hobetzea.

  (2012 - 2013)
 • POETAUTO: Bertsolaritzarako laguntzaile informatikoa eta bertsolari automatikoaren sorkuntza.  (2012 - 2013)
 • IBILBIDE: ondare kultural digitalean nabigatzeko teknikak.

  IBILBIDE: ondare kultural digitalean nabigatzeko teknikak.

  (2012 - 2013)
 • IRAKURRI: Galderen sorkuntza automatikoa irakurmenean laguntzeko  (2012 - 2013)
 • Lexikoaren Behatokia VI  (2013 - 2013)
 • EHU-Azpietiura 2013. Cluster para cloud computing y procesamiento distribuido del lenguaje natural.  (2013 - 2013)
 • Aholkularitza: Silabizazio estandarra.

  Aholkularitza: Silabizazio estandarra.

  (2013 - 2013)
 • KNOW2: Hizkuntza ulertzeko teknologiak, arlo jakinetako informazioaren atzipen eleaniztunari begira  (2010 - 2012)
 • IXA taldea. Lengoaia Naturalaren Prozesamendua  (2010 - 2012)
 • DIALEKTA:Aldaera dialektaletatik lemak eta morfologia inferitzeko tresnak  (2011 - 2012)
 • OSAKU: OSAsun txostenen KUdeakertarako laguntza sistema.  (2011 - 2012)
 • EUS-SRL. Rol Semantikoen etiketatze erdiautomatikoa hizkuntzaren prozesamenduko aplikazio aurreratuetarako.  (2011 - 2012)
 • Lehen urratsak Quechua-ren prozesaketa automatikoan. Corpus, morfologia eta lexikoa.  (2012 - 2012)
 • GARATERM-2  (2011 - 2012)
 • Komunikazio akademiko-profesionala euskaraz: web 2.0 baliabideen sorrera  (2011 - 2012)
 • Lexikoaren behatokia V  (2012 - 2012)
 • Euskarazko diskurtso-markatzaileen hiztegia (I)  (2010 - 2012)
 • KYOTO: knowledge yielding ontologies for transition-based organizations  (2008 - 2011)
 • TSABL: Towards a Syntactic Atlas of the Basque Language.  (2007 - 2011)
 • Epec-Rolsem: Corpus anotado con estructuras argumentales y roles temáticos para el euskera.  (2009 - 2011)
 • Berbatek: Hizkuntz industria sustatzeko tresnak eta teknologiak  (2009 - 2011)
 • RTTH: Hizketa-teknologiako sare tematikoa 2009  (2009 - 2011)
 • Open-BIA: Informazio-kudeaketarako plataforma adimenduna, enpresetako erabaki-hartzeari zuzendua  (2009 - 2011)
 • ImFuTourNet-EHU  (2009 - 2011)
 • TIMM sare tematikoa: Tratamiento de Información Multilingüe y Multimodal.  (2010 - 2011)
 • Europeana v1.0  (2009 - 2011)
 • (2011 - 2011)
 • Integración de módulo de extracción de keywords en ACK.  (2010 - 2011)
 • IMLT: Tresna eta baliabide linguistikoak integratzeko eredu orokorra. XML estandarrean oinarritutako proposamen bat.  (2007 - 2010)
 • RICOTERM-3  (2007 - 2010)
 • Bilatzaile geolexikoa  (2009 - 2010)
 • OROIMEN: Itzulpen-memorien integrazioa itzulpen automatikoaren sistema hibrido batean. hybrid MT system.  (2009 - 2010)
 • ITAUNKA: ikasleek zientzia eta teknologiari buruz eginiko galderak modu automatikoan erantzuteko sistema.  (2009 - 2010)
 • ESKOLA HIZTEGIEN KUDEAKETA SOFTWARE LIBREAZ  (2010 - 2010)
 • ARIKINGL: Ingelesa eta Euskara ikasteko materialaren sorkuntza corpusetan oinarrituta.  (2009 - 2010)
 • Ancora-net: Integración multilingüe de recursos lingüísticos semánticos  (2010 - 2010)
 • EHU-Azpiegitura2010: Corpus eta baliabide linguistikoen kudeaketarako zerbitzaria  (2010 - 2010)
 • EHU-Azpiegitura2010: Prozesadore linguistikoetarako zerbitzari dedikatuaren berritzea.  (2010 - 2010)
 • Lexikoaren Behatokia III  (2010 - 2010)
 • Lexikoaren Behatokia II  (2009 - 2010)
 • Sareko Euskal Gramatika  (2008 - 2010)
 • Desarrollo de un traductor automático bidireccional adaptable a ámbitos específicos basado en arquitecturas híbridas.  (2010 - 2010)
 • OpenMT: Itzulpen Automatikoa kode irekian eta metodo hibridoak erabiliz. RBMT-EBMT metodoak.  (2006 - 2009)
 • KNOW: Desarrollo de tecnologías multilingües a gran escala para la comprensión del lenguaje.  (2006 - 2009)
 • AVIVAVOZ: Tecnologías para la traducción de voz: reconocimiento, traducción estadística basada en corpus y síntesis  (2006 - 2009)
 • Ixa Taldea. Ikertalde finkatua (2007-2012)  (2007 - 2009)
 • Lexikoaren Behatokia I  (2008 - 2009)
 • EPEC-RS: Argumentu-egitura eta rol semantiko mailan etiketatutako euskarazko corpusa.  (2008 - 2009)
 • WNTERM: Zientzia eta teknologiaren domeinu ontologiak.  (2008 - 2009)
 • RTTH: Hizketa-teknologiako sare tematikoa 2007  (2007 - 2009)
 • TIMM sare tematikoa: Tratamiento de Información Multilingüe y Multimodal  (2007 - 2009)
 • Consultoría en el desarrollo del módulo de selección lexical y desambiguación semántica del traductor matxin.  (2009 - 2009)
 • Ixa taldea. Lengoaia Naturalaren Prozesamendua. UPV/EHU 2005  (2005 - 2008)
 • AnHITZ 2006: Hizkuntz teknologiak ingurune adimentsuetako elkarrekintza eleanitzerako  (2006 - 2008)
 • Semantikoki etiketatutako corpusa euskaraz  (2007 - 2008)
 • EurOpenTrad(3): Kode irekiko itzulpen automatiko aurreratua Estatu espainiarreko hizkuntzak Europan integratzeko .  (2008 - 2008)
 • Ehiztari2: Habilitación de recursos de voz como elementos accesibles a buscadores 2  (2007 - 2008)
 • Morfologia lexikoaren eta testu-pragmatikaren aplikazioak hizkuntz prozesamenduaren eta hizkera berezituen esparruan: 1. Egile-izen eratorriak, ekintza-izenak eta izenen arteko harremanak. 2. Lokailu pragmatika-funtzioa duten (gramatika-)osagaiak.  (2006 - 2008)
 • Garaterm: diskurtso akademiko-profesionalaren didaktika eta garapena uztartzeko tresna informatikoaren diseinua eta integrazioa.  (2007 - 2008)
 • Itzulpen automatikorako sistema Matxin E.  (2008 - 2008)
 • SinTeus: analizatzaile sintaktikoa.  (2008 - 2008)
 • XUXENB: Bizkaierazko zuzentzaile ortografikoa.  (2008 - 2008)
 • Traducción automática castellano-euskara, de código abierto, general y para textos administrativos.  (2008 - 2008)
 • CESS-ECE: Corpus etiquetados sintáctico-semánticamente del español, catalán y euskera  (2005 - 2007)
 • TRESNA LINGUISTIKO-INFORMATIKOAK KUBAKO ESKOLETAKO UMEENTZAT  (2006 - 2007)
 • EurOpenTrad: Kode irekiko itzulpen automatiko aurreratua Estatu espainiarreko hizkuntzak Europan integratzeko  (2006 - 2007)
 • PRAXEM: Etiquetado semántico y pragmático del corpus CESS-ECE.  (2006 - 2007)
 • DAHAD: Domeninu askeko hitz adiera desanbiguazioa.  (2006 - 2007)
 • Idazkari:Transcripción e indexado automático de reuniones  (2006 - 2007)
 • REMIXEE: Reconocimiento mixto de emociones en euskera  (2006 - 2007)
 • EurOpenTrad(2): Kode irekiko itzulpen automatiko aurreratua Estatu espainiarreko hizkuntzak Europan integratzeko  (2007 - 2007)
 • Consulta en la web del corpus epec, etiquetado sintáctico y semántico  (2006 - 2007)
 • RICOTERM-2  (2004 - 2007)
 • Edisyn  (2006 - 2007)
 • PREST. Profesionalen berariazko komunikazio-gaitasunaren etengabeko garapenari laguntzeko baliabide telematikoa  (2006 - 2007)
 • Argazkien gaineko bilaketa eleanitza  (2005 - 2006)
 • Ehiztari: Habilitación de recursos de voz como elementos accesibles a buscadores  (2005 - 2006)
 • Balio berezitudun unitateak eta testu berezituak euskaraz: morfologia lexikoa etatestuaren gramatika  (2004 - 2006)
 • Control terminológico y discursivo para la recuperación de información en ámbitos comunicativos especializados  (2005 - 2006)
 • MEANING: Amaraun mailako hizkuntza-teknologia eleanitzen garapena  (2002 - 2005)
 • IXA taldea, Errendimendu handiko taldea  (2002 - 2005)
 • VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DICCIONARIO BÁSICO ESCOLAR CUBANO  (2003 - 2005)
 • OpenTrad: Itzulpen automatikoa Espainiako Estatuaren hizkuntzen artean eta kode irekian  (2004 - 2005)
 • HIZKING21:Hizkuntz ingeniaritza XXI. menderako.Hizkuntz ahalmena duten sistemetan hizkuntz ingeniaritzako baliabide eta tresnak integratzeko tekniken garapena  (2004 - 2005)
 • HIKAS: Hizkuntzen autoikaskuntza on-line  (2004 - 2005)
 • EUSEMCOR: Euskarazko konkordantzia semantikoa  (2004 - 2005)
 • Euskarari aplikatutako zuzenketa lexikoa, morfologikoa eta sintaktikoa.  (2004 - 2005)
 • RekEmozio: Reconocimiento de emociones basada en reconocimiento de gestos faciales y voz  (2005 - 2005)
 • VOLEM-2  (2004 - 2005)
 • Emozio: estudio de tecnologías y herramientas aplicables a medición emocional  (2004 - 2005)
 • Ikasketa automatikoan oinarritutako tekniken aplikazioa euskaraz idatzitako dokumentuak sailkatzeko eta berreskuratzeko  (2002 - 2004)
 • Zuhaitz semantiko-sintaktikoen datu-base baten sorkuntza  (2002 - 2004)
 • XUXENG: Euskarazko testuetarako estilo- eta gramatika-zuzentzailearen prototipo baten diseinu eta inplementazioa  (2003 - 2004)
 • HIZKING21: Hizkuntz ingeniaritza XXI. menderako.Hizkuntz ahalmena duten sistemetan hizkuntz ingeniaritzako baliabide eta tresnak integratzeko tekniken garapena  (2002 - 2004)
 • IHARDETSI: Corpus espezializatuen gaineko galderak erantzuteko sistema  (2003 - 2004)
 • CORPUS-TR: Corpusaren informazioa erauzteko tresna informatikoak  (2003 - 2004)
 • SOLUCIONES ERGONÓMICAS E INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS EN TUTORES INTELIGENTES APLICADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDADES  (2004 - 2004)
 • HERMES: hemeroteka elektronikoak: bilaketa eleanitza eta erauzketa semantikoa  (2001 - 2003)
 • XUXENG: Euskarazko testuetarako estilo- eta gramatika-zuzentzailearen prototipo baten diseinu eta inplementazioa  (2002 - 2003)
 • Euskarazko zuzentzaile ortografikoa. Mac 2001  (2002 - 2002)
 • HERMES: hemeroteka elektronikoak: bilaketa eleanitza eta erauzketa semantikoa  (2001 - 2002)
 • HERMES: hemeroteka elektronikoak: bilaketa eleanitza eta erauzketa semantikoa  (2002 - 2002)
 • Ikus-entzunezkoen gaineko bilatzaile mutimodal baten bideragarritasun-azterketa  (2002 - 2002)
 • UZEI SINONIMOEN HIZTEGIAREN INTEGRAZIOA WORD TESTU-PROZESADOREAN  (2001 - 2002)
 • IXA Taldea. Errendimendu handiko taldea  (1999 - 2001)
 • HIZTEGIA 2002: Estaldura zabaleko ezagutza-base lexiko-semantikoa Hizkuntzaren Teknologiako aplikazio komertzialetan erabilgarria  (2000 - 2001)
 • GaInternet: Interneteko euskarazko testuetarako eduki-arakatzaile adimenduna  (2000 - 2001)
 • Sintaxi lexikoa: ikuspegi teorikoak eta euskararako hiztegi espezifikoen osaketa  (2000 - 2001)
 • Multimeteo, euskarazko eguraldi-iragarpenen sorkuntza  (2000 - 2001)
 • IXA Taldea. Errendimendu handiko taldea  (2000 - 2000)
 • Berbasare: Estaldura zabaleko ezagutza-base lexiko-semantikoa Hizkuntzaren Teknologiako aplikazio komertzialetan erabilgarria  (2000 - 2000)
 • GaInternet: Interneteko euskararen arakatzaile adimenduna  (2000 - 2000)
 • Elhuyar Hiztegia eta testu-prozesamenduko programen integrazioa  (1999 - 2000)
 • Xuxen Euskararako Zuzentzaile Ortografikoa Macintosh plataforman  (2000 - 2000)
 • Euskarazko testu ahots-bihurketa prozesuan analisi morfosintaktikoa barneratzea  (1998 - 2000)
 • ITEM: Recuperación de Información Textual en un Entorno Multilingüe con técnicas de lenguaje natural  (1996 - 1999)
 • IXA Taldea. Errendimendu handiko taldea  (1999 - 1999)
 • XUXEN zuzentzaile ortografikoaren UNIX sistema eragilerako eta analizatzaile morfosintaktikorako 100 lizentziaren kontratazioa.  (1999 - 1999)
 • Ordenagailuz lagunduriko irakaskuntzako euskara-gaztelania tutore bat eraikitzeko oinarri metodologikoak  (1998 - 1999)
 • HAINT: Interneterako ingurune linguistikoa  (1999 - 1999)
 • EDBL datu-base lexikalaren erabilera publikorako ingurunea  (1998 - 1999)
 • Idazkide sistemaren merkaturatzerantz  (1998 - 1998)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea ( III )  (1997 - 1997)
 • IDAZKIDE. Euskara ikasteko sistema laguntzailea:prototipoa  (1996 - 1997)
 • HLEH Hiztegiaren bertsio elektronikorantz ( II )  (1997 - 1997)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea  (1996 - 1996)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea ( II )  (1996 - 1996)
 • IDAZKIDE.Hizkuntza baten ikaskuntza-prozesuaren ikerketarako sistema adimendua:  (1996 - 1996)
 • XUXEN euskararako zuzentzaile ortografikoaren 2. bertsioa  (1995 - 1996)
 • XUXEN euskararako zuzentzaile ortografikoaren 2. bertsioa  (1995 - 1996)
 • EUSLEM: Euskararako Lematizatzaile/etiketatatzaile automatikoa  (1995 - 1996)
 • ITEM: Recuperación de Información Textual en un Entorno Multilingüe con técnicas de lenguaje natural  (1996 - 1996)
 • HLEH Hiztegiaren bertsio elektronikorantz ( I )  (1996 - 1996)
 • ANHITZ: Itzulpenetarako hiztegi-sistema lagungarria  (1994 - 1995)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea  (1995 - 1995)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea ( I )  (1995 - 1995)
 • IDAZKIDE. Hizkuntza baten ikaskuntza-prozesuaren ikerketarako sistema adimendua.  (1995 - 1995)
 • EUSLEM: Euskararako Lematizatzaile/etiketatatzaile automatikoa  (1995 - 1995)
 • EUSLEM: Euskararako Lematizatzaile/etiketatatzaile automatikoa  (1995 - 1995)
 • Hiztegi-sistema eleanitz adimenduna ( II )  (1993 - 1994)
 • HAIN: Hizkuntz Aplikazioetarako Ingurunea ( I )  (1992 - 1994)
 • HAIN: Hizkuntz Aplikazioetarako Ingurunea ( II )  (1992 - 1994)
 • Edición de obras de referencia en formato electrónico y servicio de consulta on-line  (1994 - 1994)
 • Hiztegi-sistema eleanitz adimenduna ( I )  (1992 - 1993)
 • Xuxen Euskararako Zuzentzaile Ortografikoaren merkaturatzea  (1992 - 1993)
 • Xuxen Euskararako Zuzentzaile Ortografikoaren merkaturatzea  (1992 - 1993)
 • HAIN: Hizkuntz Aplikazioetarako Ingurunea  (1993 - 1993)
 • Euskararako zuzentzaile ortografiko eta analizatzaile morfologikoa ( II )  (1990 - 1991)
 • Euskara-Gaztelania itzulpen automatiko mugaturako tresna lagungarrien diseinua  (1988 - 1989)
 • Euskararako zuzentzaile ortografiko eta analizatzaile morfologikoa ( I )  (1988 - 1989)
 • Euskararen oinarrizko hiztegiaren eraikipena (tratamendu informatikoa)  (1982 - 1987)
Atzera