ikerkuntza proiektuak • Trustworthy AI - Integrating Learning, Optimisation and Reasoning

  (2020 - 2023)


 • DOTT-HEALTH

  (2020 - 2023)
 • LUTEST: LANGUAGE UNDERSTANDING TEST SETS

  El objetivo de LUTEST es la creación de conjuntos de prueba, así como de una metodología de evaluación que proporcione evidencias sobre las capacidades de generalización lingüística de los métodos de aprendizaje profundo aplicados al PLN.

  (2020 - 2023)
 • Virtual Patient 1.0

  Gaztelaniazko paziente birtualaren sorkuntza

  (2022 - 2023)


 • Informazio bilaketa aurreraturako informazio erauzketa hobea

  (2019 - 2023)


 • SignON - Sign Language Translation Mobile Application and Open Communications Framework

  (2021 - 2023)


 • Euskarazko konbinazio lexikoak aztertuko dira ikasleen corpus akademiko batean testu akademikoen idazketan laguntzeko tresna bat (HARTA) garatzeari begira.

  (2020 - 2023)
 • VIRPAT1.0

  Proiektuak simulatutako VP gisa funtzionatzen duen Elkarrizketa Sistema bat eraiki nahi du.

  (2022 - 2023)


 • CLARIAH ikerketa azpiegitura banatuari laguntza emateko Gipuzkoako Foru-Aldundiaren dirulaguntza

  (2023 - 2023)
 • (2022 - 2023)
 • EXtracción de entidades médicas y creación de líneas TEmporales basadas en técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural aplicadas a la historia clínica del PAciente (EXTEPA)  (2022 - 2023)


 • Analisis of Political Texts

  (2020 - 2022)


 • IZFE PoC Chatbot QA

  (2022 - 2022)
 • SAHCOBA: Syntactically Annotated Historical Corpus in Basque.

  Sintaktikoki Etiketatutako Euskarazko Corpus Historikoa (SAHCOBA)

  (2019 - 2022)


 • UPV/EHUn Azpiegitura Zientifikoa eta Funts Bibliografikoak erosi eta berritzeko laguntzak 2020: Servidor multi-gpu con 8 Tesla V100.

  (2021 - 2022)
 • TENDER-2021-PERINATAL

  DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR THE ANALYSIS OF MICRODATA ON PERINATAL HEALTH INEQUALITIES

  (2021 - 2022)


 • Aholkularitza zientifikoa laguntzaile pertsonal baten eraikuntzan

  (2021 - 2022)
 • Extracción de información de instrumentos PRO  (2021 - 2022)


 • European Language Equality

  (2021 - 2022)


 • MT4All

  (2020 - 2021)


 • DOMINO: Itzulpen automatiko neuronala, domeinuan, eta ez-gainbegiratua.

  (2019 - 2021)


 • INTELE: red estratégica para la promoción de las infraestructuras de tecnologías del lenguaje en ehumanidades y ciencias sociales

  (2020 - 2021)


 • Sintaktikoki etiketatutako euskarazko corpus historikoa

  (2017 - 2021)


 • IXA taldea. A motako ikertalde finkatua.

  (2019 - 2021)


 • Ikasketa sakona, Big Data eta ezagutzaren kudeaketa eleanitza.

  (2019 - 2021)


 • Eleaniztasun testuetatik ezagutza erauzi, ulertu eta arrazonamendua egin ikasketa sakona erabiliz.

  (2019 - 2021)


 • Testu klinikoak euskaratik eta euskarara egokitzeko itzultzaile automatiko baten garapena eta ezartzea

  (2019 - 2021)


 • Adimen artifizialeko eredu neuronalen belaunaldi berria, Euskal Herriko hizkuntzaren teknologien industria eraldatzeko.

  (2020 - 2021)


 • COVID-19 gaixotasunari buruzko funtsezko galderen zaintza automatizatua zientzia-argitalpenetan

  (2020 - 2021)


 • Galdera-erantzun sistema berritzailea (QA) garatzea da proiektu honen helburua, pazienteen historia klinikoetako testuetatik informazio espezifikoa ateratzea ahalbidetuko duena, erabakiak hobeto hartzeko.

  (2020 - 2021)


 • Paragrafo eta dolumentu mailan koherente diren Itzulpen automatiko neuronaleko metodo eta sistemak sortzea

  (2020 - 2021)


 • Aholkularitza zientifikoa laguntzaile pertsonal baten eraikuntzan

  (2020 - 2021)
 • (2020 - 2021)


 • enetCollect: Hizkuntzen Ikasketa eta Crowdsourcing konbinatzeko sare europar berria

  (2017 - 2021)


 • Euskal Administrazioaren tramite eta zerbitzuen inguruan maiz egiten diren galderei erantzuteko adimen artifizialean oinarritutako sistema garatzea helburu duen proiektua

  (2021 - 2021)


 • Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea bultzatzeko Programa: Servidor de 16 GPUs para Deep Learning en el ámbito del PLN.

  (2021 - 2021)
 • Asesoría sobre sistemas de diálogo voice2text  (2020 - 2020)


 • Ezarpenaren ondoren ikasten duten galdera-erantzun elkarrizketa sistemak (Google saria, 2019)

  (2020 - 2020)


 • Hizkuntza eredu eleanitzen aurre-entrenamendua

  (2020 - 2020)


 • Aholkularitza zientifikoa laguntzaile pertsonal baten eraikuntzan

  (2019 - 2020)
 • (2020 - 2020)


 • AI2LEARN proiektuaren helburua, trabajos.com web orriko erabiltzileek igotako gaztelaniazko testu fitxategizko curriculum vitaeetatik informazio esanguratsua erauztea da.

  (2019 - 2020)


 • LINGUATEC: mugakide diren hizkuntzen arteko lankidetza eta ezagutza-transferentzia hizkuntza-teknologian.

  (2018 - 2020)


 • Pertsonekiko elkarrekintza ikasten etengabeko gizaki-ordenagailu elkarrekintzaren bidez

  (2017 - 2020)
 • UnsupNMT: Traducción Automática Neuronal no Supervisada: un nuevo paradigma basado solo en textos monolingües.

  UnsupNMT: Itzulpen Automatiko Neuronal ez-gainbegiratua: testu elebakarretan oinarritutako paradigma berria

  (2018 - 2020)


 • MODENA: Neurona-eredu aurreratua kalitate handiko itzulpengintza automatikorako

  (2018 - 2019)
 • BERBAOLA: Hizkuntzaren eta hizketaren teknologiak RIS3ko eremuetara aplikatuta.

  BERBAOLA: Hizkuntzaren eta hizketaren teknologiak RIS3ko eremuetara aplikatuta.

  (2018 - 2019)
 • Sistema de búsqueda de respuestas aplicado a las listas de FAQ

  Galdera-erantzun sistemak FAQ erako listetan aplikatua

  (2019 - 2019)
 • Servicio para la desambiguación de agentes del sector ID+I

  Ikerketa Garapen eta Berrikuntza sektoreko agente-disanbiguaziorako zerbitzua

  (2018 - 2019)
 • (2018 - 2019)


 • PROSA-MED: testuen prozesamendu semantiko aurreratua diagnostikoak, prozedurak, kontzeptu medikoak eta beraien arteko erlazioak txosten medikoetan.

  (2016 - 2019)


 • Ikertaldeentzako UPV/EHUren diru-laguntza

  (2016 - 2019)
 • CROSSTEXT: Automatic Generation of Multilingual Semantic Processors

  Etiketatzaile eleaniztasunak automatikoki sortzen

  (2017 - 2019)


 • Albiste faltsuak (Fake News)

  (2019 - 2019)
 • Plan de formación de las tecnologías lingüísticas.  (2019 - 2019)
 • Euskara HTen arloan sustatzeko proposamenak.  (2019 - 2019)
 • Hizkuntza Teknologia: Egoeraren diagnostikoa eta AMIA egitea.  (2019 - 2019)
 • Tecnologías del lenguaje en proyecto transversales.  (2019 - 2019)
 • Hizkuntza-teknologiak sustatzeko proiektu transbertsalak

  Administrazioan hizkuntza-teknologiak sustatzeko proiektu transbertsalak abian jartzeko proposamena

  (2019 - 2019)
 • Informe del estado del arte de sistemas de diálogo.  (2019 - 2019)
 • Dialogo-sistemen artearen egoera

  Euskarazko elkarrizketa-sistemen errebisio linguistikoa.

  (2019 - 2019)
 • RPA-IA  (2019 - 2019)
 • (2019 - 2019)
 • Extracción de información documental.  (2019 - 2019)
 • MultiNMT: Traducción automática neuronal mulltidireccional orientada al cliente.  (2019 - 2019)
 • Accessing FAQ and CQA sites via dialogue (Google faculty research awards 2018)  (2019 - 2019)
 • DL4NLP: Deep Learning aplicado al Procesamiento del Lenguaje Natural como apoyo a los ámbitos del RIS3  (2019 - 2019)
 • Revisión lingüística de un sistema de diálogo en Euskera.  (2019 - 2019)


 • DETEAMI: Sendagaien aurkako erreakzioen detekzioa txosten medikuetan, lengoaia naturalaren prozesamenduko teknikak erabiliz.

  (2015 - 2018)
 • Openminted: Sharing IXA pipes in the OpenMinTeD platform.  (2018 - 2018)


 • QUALES: Gainbegiratze moldagarri bidezko ikasketa automatikoa itzulpenaren kalitatearen estimaziorako

  (2017 - 2018)
 • Lexikoaren Behatokia X  (2018 - 2018)


 • TADEEP: Itzulpengintza automatiko sakona

  (2016 - 2018)
 • (2016 - 2018)
 • Consultoria técnica interstock.

  Interstock aholkularitza teknikoa.

  (2017 - 2018)
 • MUSTER: Multimodal processing of Spatial and TEmporal expRessions: Toward Understanding Space and Time in Language Enhanced by Vision.

  Prozesaketa multimodala denbora-espresio zein espresio tenporaletan: espazio eta denboraren ulermeneruntz hizkuntza eta bisioa erabiliz.

  (2016 - 2018)
 • (2016 - 2018)
 • Protágoras: Desarrollo de algoritmos de procesamiento de lenguaje natural para el desarrollo de un motor cognitivo.

  Protágoras: Motor kognitibo bat garatzeko hizkuntza prozesamenduko algoritmoak

  (2017 - 2018)
 • BERBAOLA: Hizkuntzaren eta hizketaren teknologiak RIS3ko eremuetara aplikatuta.  (2017 - 2017)


 • MODELA: Kalitate handiko Itzulpen Automatikoa Estatistika eta ikasketa Automatikoaren bide

  (2016 - 2017)
 • Lexikoaren Behatokia IX

  Lexikoaren Behatokia IX

  (2016 - 2017)
 • Ibermática: Aholkularitza/formazioa IXA PIPES.

  Ibermática: Aholkularitza/formazioa IXA PIPES paketeari buruz

  (2017 - 2017)
 • Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea: bigarren urratsa, B fasea.

  Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea: bigarren urratsa, B fasea.

  (2017 - 2017)
 • Learning Interlingual Representations of Words and Concepts (Google faculty research awards 2015)  (2016 - 2017)
 • SENEZ 48

  SENEZ aldizkaria, 48

  (2017 - 2017)
 • El orden de las palabras en la prosa lógico-discursiva en euskera: sobre los criterios de corrección  (2015 - 2016)
 • READERS: evaluation and development of reading systems  (2013 - 2016)
 • Orotariko Euskal Hiztegia

  Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea.

  (2016 - 2016)
 • LoCloud: Eduki lokala Europeanako lainoan  (2013 - 2016)
 • ELKAROLA: Ahots eta hizkuntz teknologiak lurralde adimentsu, industrial, barneratzaile eta eleanitz baterako.

  ELKAROLA: Ahots eta hizkuntz teknologiak lurralde adimentsu, industrial, barneratzaile eta eleanitz baterako.

  (2015 - 2016)
 • T2I Team (UPPA) / Ixa Team (UPV/EHU)  (2016 - 2016)
 • (2013 - 2016)
 • Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea: bigarren urratsa.

  Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea: bigarren urratsa

  (2016 - 2016)
 • EXTRECM: Kontzeptu medikoen arteko erlazioen erauzketa askotariko informazio-iturrietatik.  (2014 - 2016)
 • ELIAS: Evaluating Information Access Systems  (2011 - 2016)
 • BAILab:Basque Advanced informatics laboratory.  (2011 - 2016)
 • Erreferentziazko terminologia klinikoa euskarara itzultzea.

  Erreferentziazko terminologia klinikoa euskarara itzultzea.

  (2016 - 2016)
 • Ondarebideak

  Ondarebideak

  (2016 - 2016)
 • NLPAR: Arquitecturas NLP.

  NLPAR: Hizkuntzaren Prozesamendurako arkitekturak

  (2016 - 2016)
 • Moodmap, D2016 Iritzien Behatokia.

  Moodmap, D2016 Iritzien Behatokia.

  (2016 - 2016)
 • ICTdocsim - Vigilancia tecnológica automática del sector TIC.

  ICTdocsim - IKTen sektorea gainbegiratzeko teknologia automatikoa

  (2016 - 2016)
 • Infraestructura para la traducción automática: adaptación de Matxin-Moses.

  Itzulpen automaikorako azpiegitura: Matxin-Moses egokitzapena

  (2016 - 2016)
 • Google faculty research awards 2016  (2016 - 2016)
 • Codefest: Antolaketa eta moduluen diseinua.

  Codefest: Antolaketa eta moduluen diseinua.

  (2016 - 2016)
 • TACARDI: Testuinguruaren erabilera itzulpen automatikoan eta horren hobekuntza Interneteko baliabide dinamikoak baliatuz.  (2013 - 2015)
 • SKaTeR: Testu-irakurketaren bidezko ezagutza-eszenarioen eskuratzea: ebentoen detekzioa eta eszenarioen indukzioa.  (2013 - 2015)
 • Ondarebideak  (2015 - 2015)
 • Lexikoaren Behatokia VIII  (2015 - 2015)
 • Moodmap, D2016 Iritzien Behatokia.  (2015 - 2015)
 • NewsReader: Building structured event indexes of large volumes of financial and economic data for decision making  (2013 - 2015)
 • KulturBideak Donostia 2016

  KulturBideak Donostia 2016

  (2015 - 2015)
 • IXA taldea, A motako ikertalde finkatua ( 2010-2015 )  (2010 - 2015)
 • RUNASIMI. Recursos básicos para el procesamiento automático de la lengua quechua: base de datos léxica y corpus textual.  (2013 - 2014)
 • OpeNER: Open Polarity Enhanced Named Entity Recognition  (2012 - 2014)
 • Lexikoaren Behatokia VII  (2014 - 2014)
 • Ber2Tek - Hizkuntza-, ahots- eta multimedia-teknologia hizkuntzen industrien zerbitzuan.  (2012 - 2014)
 • ENEUS-Testing the portability of techniques to handle dissimilar source and target languages in MT  (2012 - 2014)
 • ICTREADER: Vigilancia tecnológica automática del sector TIC.

  ICTREADER : IKT sektorearren baibegiraketa automatikoa

  (2014 - 2014)
 • PATHS - Atzipen Pertsonalizatua Kultur Ondare Espazioetara  (2011 - 2013)
 • WIKITZUL: Elkarren arteko aberasketa Itzulpen automatikoko eta Euskarazko wikipediako tresnen artean.  (2012 - 2013)
 • Hibrido Sint: Erregeletan eta estatistiketan oinarritutako analizatzaile sintaktikoak. Integrazioa XML estandarretan oinarritutako corpus kudeatzeko plataforma.

  Hibrido Sint: Erregeletan eta estatistiketan oinarritutako analizatzaile sintaktikoak. Integrazioa XML estandarretan oinarritutako corpus kudeatzeko plataforma.

  (2011 - 2013)
 • SENDAUR: Sendagaien aurkako erreakzioen detekzioa osasun txostenetan eta ondorioz, hospitaleko segurtasunaren hobetzea.

  SENDAUR: Sendagaien aurkako erreakzioen detekzioa osasun txostenetan eta ondorioz, hospitaleko segurtasunaren hobetzea.

  (2012 - 2013)
 • POETAUTO: Bertsolaritzarako laguntzaile informatikoa eta bertsolari automatikoaren sorkuntza.  (2012 - 2013)
 • IBILBIDE: ondare kultural digitalean nabigatzeko teknikak.

  IBILBIDE: ondare kultural digitalean nabigatzeko teknikak.

  (2012 - 2013)
 • Aholkularitza: Silabizazio estandarra.

  Aholkularitza: Silabizazio estandarra.

  (2013 - 2013)
 • IRAKURRI: Galderen sorkuntza automatikoa irakurmenean laguntzeko  (2012 - 2013)
 • EHU-Azpietiura 2013. Cluster para cloud computing y procesamiento distribuido del lenguaje natural.  (2013 - 2013)
 • OPENMT-2 Itzulpen automatiko hibridoa eta ebaluazio aurreratua (EHU)  (2010 - 2013)
 • Lexikoaren Behatokia VI  (2013 - 2013)
 • Lehen urratsak Quechua-ren prozesaketa automatikoan. Corpus, morfologia eta lexikoa.  (2012 - 2012)
 • Euskarazko diskurtso-markatzaileen hiztegia (I)  (2010 - 2012)
 • Lexikoaren behatokia V  (2012 - 2012)
 • Komunikazio akademiko-profesionala euskaraz: web 2.0 baliabideen sorrera  (2011 - 2012)
 • GARATERM-2  (2011 - 2012)
 • EUS-SRL. Rol Semantikoen etiketatze erdiautomatikoa hizkuntzaren prozesamenduko aplikazio aurreratuetarako.  (2011 - 2012)
 • OSAKU: OSAsun txostenen KUdeakertarako laguntza sistema.  (2011 - 2012)
 • DIALEKTA:Aldaera dialektaletatik lemak eta morfologia inferitzeko tresnak  (2011 - 2012)
 • IXA taldea. Lengoaia Naturalaren Prozesamendua  (2010 - 2012)
 • KNOW2: Hizkuntza ulertzeko teknologiak, arlo jakinetako informazioaren atzipen eleaniztunari begira  (2010 - 2012)
 • Epec-Rolsem: Corpus anotado con estructuras argumentales y roles temáticos para el euskera.  (2009 - 2011)
 • ImFuTourNet-EHU  (2009 - 2011)
 • Berbatek: Hizkuntz industria sustatzeko tresnak eta teknologiak  (2009 - 2011)
 • Open-BIA: Informazio-kudeaketarako plataforma adimenduna, enpresetako erabaki-hartzeari zuzendua  (2009 - 2011)
 • RTTH: Hizketa-teknologiako sare tematikoa 2009  (2009 - 2011)
 • KYOTO: knowledge yielding ontologies for transition-based organizations  (2008 - 2011)
 • Integración de módulo de extracción de keywords en ACK.  (2010 - 2011)
 • (2011 - 2011)
 • Europeana v1.0  (2009 - 2011)
 • TIMM sare tematikoa: Tratamiento de Información Multilingüe y Multimodal.  (2010 - 2011)
 • TSABL: Towards a Syntactic Atlas of the Basque Language.  (2007 - 2011)
 • IMLT: Tresna eta baliabide linguistikoak integratzeko eredu orokorra. XML estandarrean oinarritutako proposamen bat.  (2007 - 2010)
 • ARIKINGL: Ingelesa eta Euskara ikasteko materialaren sorkuntza corpusetan oinarrituta.  (2009 - 2010)
 • RICOTERM-3  (2007 - 2010)
 • Desarrollo de un traductor automático bidireccional adaptable a ámbitos específicos basado en arquitecturas híbridas.  (2010 - 2010)
 • Sareko Euskal Gramatika  (2008 - 2010)
 • ITAUNKA: ikasleek zientzia eta teknologiari buruz eginiko galderak modu automatikoan erantzuteko sistema.  (2009 - 2010)
 • EHU-Azpiegitura2010: Prozesadore linguistikoetarako zerbitzari dedikatuaren berritzea.  (2010 - 2010)
 • EHU-Azpiegitura2010: Corpus eta baliabide linguistikoen kudeaketarako zerbitzaria  (2010 - 2010)
 • Lexikoaren Behatokia III  (2010 - 2010)
 • Ancora-net: Integración multilingüe de recursos lingüísticos semánticos  (2010 - 2010)
 • OROIMEN: Itzulpen-memorien integrazioa itzulpen automatikoaren sistema hibrido batean. hybrid MT system.  (2009 - 2010)
 • Bilatzaile geolexikoa  (2009 - 2010)
 • Lexikoaren Behatokia II  (2009 - 2010)
 • ESKOLA HIZTEGIEN KUDEAKETA SOFTWARE LIBREAZ  (2010 - 2010)
 • OpenMT: Itzulpen Automatikoa kode irekian eta metodo hibridoak erabiliz. RBMT-EBMT metodoak.  (2006 - 2009)
 • KNOW: Desarrollo de tecnologías multilingües a gran escala para la comprensión del lenguaje.  (2006 - 2009)
 • RTTH: Hizketa-teknologiako sare tematikoa 2007  (2007 - 2009)
 • Ixa Taldea. Ikertalde finkatua (2007-2012)  (2007 - 2009)
 • AVIVAVOZ: Tecnologías para la traducción de voz: reconocimiento, traducción estadística basada en corpus y síntesis  (2006 - 2009)
 • Consultoría en el desarrollo del módulo de selección lexical y desambiguación semántica del traductor matxin.  (2009 - 2009)
 • Lexikoaren Behatokia I  (2008 - 2009)
 • TIMM sare tematikoa: Tratamiento de Información Multilingüe y Multimodal  (2007 - 2009)
 • WNTERM: Zientzia eta teknologiaren domeinu ontologiak.  (2008 - 2009)
 • EPEC-RS: Argumentu-egitura eta rol semantiko mailan etiketatutako euskarazko corpusa.  (2008 - 2009)
 • Garaterm: diskurtso akademiko-profesionalaren didaktika eta garapena uztartzeko tresna informatikoaren diseinua eta integrazioa.  (2007 - 2008)
 • AnHITZ 2006: Hizkuntz teknologiak ingurune adimentsuetako elkarrekintza eleanitzerako  (2006 - 2008)
 • XUXENB: Bizkaierazko zuzentzaile ortografikoa.  (2008 - 2008)
 • Traducción automática castellano-euskara, de código abierto, general y para textos administrativos.  (2008 - 2008)
 • Itzulpen automatikorako sistema Matxin E.  (2008 - 2008)
 • SinTeus: analizatzaile sintaktikoa.  (2008 - 2008)
 • Semantikoki etiketatutako corpusa euskaraz  (2007 - 2008)
 • Morfologia lexikoaren eta testu-pragmatikaren aplikazioak hizkuntz prozesamenduaren eta hizkera berezituen esparruan: 1. Egile-izen eratorriak, ekintza-izenak eta izenen arteko harremanak. 2. Lokailu pragmatika-funtzioa duten (gramatika-)osagaiak.  (2006 - 2008)
 • Ehiztari2: Habilitación de recursos de voz como elementos accesibles a buscadores 2  (2007 - 2008)
 • Ixa taldea. Lengoaia Naturalaren Prozesamendua. UPV/EHU 2005  (2005 - 2008)
 • EurOpenTrad(3): Kode irekiko itzulpen automatiko aurreratua Estatu espainiarreko hizkuntzak Europan integratzeko .  (2008 - 2008)
 • CESS-ECE: Corpus etiquetados sintáctico-semánticamente del español, catalán y euskera  (2005 - 2007)
 • EurOpenTrad: Kode irekiko itzulpen automatiko aurreratua Estatu espainiarreko hizkuntzak Europan integratzeko  (2006 - 2007)
 • TRESNA LINGUISTIKO-INFORMATIKOAK KUBAKO ESKOLETAKO UMEENTZAT  (2006 - 2007)
 • Edisyn  (2006 - 2007)
 • PRAXEM: Etiquetado semántico y pragmático del corpus CESS-ECE.  (2006 - 2007)
 • PREST. Profesionalen berariazko komunikazio-gaitasunaren etengabeko garapenari laguntzeko baliabide telematikoa  (2006 - 2007)
 • RICOTERM-2  (2004 - 2007)
 • Consulta en la web del corpus epec, etiquetado sintáctico y semántico  (2006 - 2007)
 • EurOpenTrad(2): Kode irekiko itzulpen automatiko aurreratua Estatu espainiarreko hizkuntzak Europan integratzeko  (2007 - 2007)
 • REMIXEE: Reconocimiento mixto de emociones en euskera  (2006 - 2007)
 • DAHAD: Domeninu askeko hitz adiera desanbiguazioa.  (2006 - 2007)
 • Idazkari:Transcripción e indexado automático de reuniones  (2006 - 2007)
 • Ehiztari: Habilitación de recursos de voz como elementos accesibles a buscadores  (2005 - 2006)
 • Argazkien gaineko bilaketa eleanitza  (2005 - 2006)
 • Control terminológico y discursivo para la recuperación de información en ámbitos comunicativos especializados  (2005 - 2006)
 • Balio berezitudun unitateak eta testu berezituak euskaraz: morfologia lexikoa etatestuaren gramatika  (2004 - 2006)
 • IXA taldea, Errendimendu handiko taldea  (2002 - 2005)
 • VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DICCIONARIO BÁSICO ESCOLAR CUBANO  (2003 - 2005)
 • OpenTrad: Itzulpen automatikoa Espainiako Estatuaren hizkuntzen artean eta kode irekian  (2004 - 2005)
 • MEANING: Amaraun mailako hizkuntza-teknologia eleanitzen garapena  (2002 - 2005)
 • HIZKING21:Hizkuntz ingeniaritza XXI. menderako.Hizkuntz ahalmena duten sistemetan hizkuntz ingeniaritzako baliabide eta tresnak integratzeko tekniken garapena  (2004 - 2005)
 • HIKAS: Hizkuntzen autoikaskuntza on-line  (2004 - 2005)
 • EUSEMCOR: Euskarazko konkordantzia semantikoa  (2004 - 2005)
 • Euskarari aplikatutako zuzenketa lexikoa, morfologikoa eta sintaktikoa.  (2004 - 2005)
 • VOLEM-2  (2004 - 2005)
 • RekEmozio: Reconocimiento de emociones basada en reconocimiento de gestos faciales y voz  (2005 - 2005)
 • Emozio: estudio de tecnologías y herramientas aplicables a medición emocional  (2004 - 2005)
 • Ikasketa automatikoan oinarritutako tekniken aplikazioa euskaraz idatzitako dokumentuak sailkatzeko eta berreskuratzeko  (2002 - 2004)
 • Zuhaitz semantiko-sintaktikoen datu-base baten sorkuntza  (2002 - 2004)
 • XUXENG: Euskarazko testuetarako estilo- eta gramatika-zuzentzailearen prototipo baten diseinu eta inplementazioa  (2003 - 2004)
 • HIZKING21: Hizkuntz ingeniaritza XXI. menderako.Hizkuntz ahalmena duten sistemetan hizkuntz ingeniaritzako baliabide eta tresnak integratzeko tekniken garapena  (2002 - 2004)
 • IHARDETSI: Corpus espezializatuen gaineko galderak erantzuteko sistema  (2003 - 2004)
 • CORPUS-TR: Corpusaren informazioa erauzteko tresna informatikoak  (2003 - 2004)
 • SOLUCIONES ERGONÓMICAS E INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS EN TUTORES INTELIGENTES APLICADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDADES  (2004 - 2004)
 • HERMES: hemeroteka elektronikoak: bilaketa eleanitza eta erauzketa semantikoa  (2001 - 2003)
 • XUXENG: Euskarazko testuetarako estilo- eta gramatika-zuzentzailearen prototipo baten diseinu eta inplementazioa  (2002 - 2003)
 • Euskarazko zuzentzaile ortografikoa. Mac 2001  (2002 - 2002)
 • HERMES: hemeroteka elektronikoak: bilaketa eleanitza eta erauzketa semantikoa  (2001 - 2002)
 • Ikus-entzunezkoen gaineko bilatzaile mutimodal baten bideragarritasun-azterketa  (2002 - 2002)
 • UZEI SINONIMOEN HIZTEGIAREN INTEGRAZIOA WORD TESTU-PROZESADOREAN  (2001 - 2002)
 • HERMES: hemeroteka elektronikoak: bilaketa eleanitza eta erauzketa semantikoa  (2002 - 2002)
 • Multimeteo, euskarazko eguraldi-iragarpenen sorkuntza  (2000 - 2001)
 • IXA Taldea. Errendimendu handiko taldea  (1999 - 2001)
 • Sintaxi lexikoa: ikuspegi teorikoak eta euskararako hiztegi espezifikoen osaketa  (2000 - 2001)
 • HIZTEGIA 2002: Estaldura zabaleko ezagutza-base lexiko-semantikoa Hizkuntzaren Teknologiako aplikazio komertzialetan erabilgarria  (2000 - 2001)
 • GaInternet: Interneteko euskarazko testuetarako eduki-arakatzaile adimenduna  (2000 - 2001)
 • IXA Taldea. Errendimendu handiko taldea  (2000 - 2000)
 • Berbasare: Estaldura zabaleko ezagutza-base lexiko-semantikoa Hizkuntzaren Teknologiako aplikazio komertzialetan erabilgarria  (2000 - 2000)
 • GaInternet: Interneteko euskararen arakatzaile adimenduna  (2000 - 2000)
 • Elhuyar Hiztegia eta testu-prozesamenduko programen integrazioa  (1999 - 2000)
 • Xuxen Euskararako Zuzentzaile Ortografikoa Macintosh plataforman  (2000 - 2000)
 • Euskarazko testu ahots-bihurketa prozesuan analisi morfosintaktikoa barneratzea  (1998 - 2000)
 • EDBL datu-base lexikalaren erabilera publikorako ingurunea  (1998 - 1999)
 • HAINT: Interneterako ingurune linguistikoa  (1999 - 1999)
 • ITEM: Recuperación de Información Textual en un Entorno Multilingüe con técnicas de lenguaje natural  (1996 - 1999)
 • XUXEN zuzentzaile ortografikoaren UNIX sistema eragilerako eta analizatzaile morfosintaktikorako 100 lizentziaren kontratazioa.  (1999 - 1999)
 • Ordenagailuz lagunduriko irakaskuntzako euskara-gaztelania tutore bat eraikitzeko oinarri metodologikoak  (1998 - 1999)
 • IXA Taldea. Errendimendu handiko taldea  (1999 - 1999)
 • Idazkide sistemaren merkaturatzerantz  (1998 - 1998)
 • HLEH Hiztegiaren bertsio elektronikorantz ( II )  (1997 - 1997)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea ( III )  (1997 - 1997)
 • IDAZKIDE. Euskara ikasteko sistema laguntzailea:prototipoa  (1996 - 1997)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea  (1996 - 1996)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea ( II )  (1996 - 1996)
 • XUXEN euskararako zuzentzaile ortografikoaren 2. bertsioa  (1995 - 1996)
 • XUXEN euskararako zuzentzaile ortografikoaren 2. bertsioa  (1995 - 1996)
 • IDAZKIDE.Hizkuntza baten ikaskuntza-prozesuaren ikerketarako sistema adimendua:  (1996 - 1996)
 • EUSLEM: Euskararako Lematizatzaile/etiketatatzaile automatikoa  (1995 - 1996)
 • ITEM: Recuperación de Información Textual en un Entorno Multilingüe con técnicas de lenguaje natural  (1996 - 1996)
 • HLEH Hiztegiaren bertsio elektronikorantz ( I )  (1996 - 1996)
 • EUSLEM: Euskararako Lematizatzaile/etiketatatzaile automatikoa  (1995 - 1995)
 • ANHITZ: Itzulpenetarako hiztegi-sistema lagungarria  (1994 - 1995)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea  (1995 - 1995)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea ( I )  (1995 - 1995)
 • EUSLEM: Euskararako Lematizatzaile/etiketatatzaile automatikoa  (1995 - 1995)
 • IDAZKIDE. Hizkuntza baten ikaskuntza-prozesuaren ikerketarako sistema adimendua.  (1995 - 1995)
 • Hiztegi-sistema eleanitz adimenduna ( II )  (1993 - 1994)
 • HAIN: Hizkuntz Aplikazioetarako Ingurunea ( II )  (1992 - 1994)
 • HAIN: Hizkuntz Aplikazioetarako Ingurunea ( I )  (1992 - 1994)
 • Edición de obras de referencia en formato electrónico y servicio de consulta on-line  (1994 - 1994)
 • Xuxen Euskararako Zuzentzaile Ortografikoaren merkaturatzea  (1992 - 1993)
 • Hiztegi-sistema eleanitz adimenduna ( I )  (1992 - 1993)
 • Xuxen Euskararako Zuzentzaile Ortografikoaren merkaturatzea  (1992 - 1993)
 • HAIN: Hizkuntz Aplikazioetarako Ingurunea  (1993 - 1993)
 • Euskararako zuzentzaile ortografiko eta analizatzaile morfologikoa ( II )  (1990 - 1991)
 • Euskararako zuzentzaile ortografiko eta analizatzaile morfologikoa ( I )  (1988 - 1989)
 • Euskara-Gaztelania itzulpen automatiko mugaturako tresna lagungarrien diseinua  (1988 - 1989)
 • Euskararen oinarrizko hiztegiaren eraikipena (tratamendu informatikoa)  (1982 - 1987)
Atzera