ikerkuntza proiektuak • Analisis of Political Texts
  (2020 - 2022)


 • UPV/EHUn Azpiegitura Zientifikoa eta Funts Bibliografikoak erosi eta berritzeko laguntzak 2020: Servidor multi-gpu con 8 Tesla V100.
  (2021 - 2022)


 • European Language Equality
  (2021 - 2022)
 • TENDER-2021-PERINATAL

  DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR THE ANALYSIS OF MICRODATA ON PERINATAL HEALTH INEQUALITIES
  (2021 - 2022)
 • Extracción de información de instrumentos PRO


  (2021 - 2022)


 • Aholkularitza zientifikoa laguntzaile pertsonal baten eraikuntzan
  (2021 - 2022)


 • IZFE PoC Chatbot QA
  (2022 - 2022)
 • SAHCOBA: Syntactically Annotated Historical Corpus in Basque.

  Sintaktikoki Etiketatutako Euskarazko Corpus Historikoa (SAHCOBA)
  (2019 - 2022)


 • MT4All
  (2020 - 2021)


 • INTELE: red estratégica para la promoción de las infraestructuras de tecnologías del lenguaje en ehumanidades y ciencias sociales
  (2020 - 2021)


 • Testu klinikoak euskaratik eta euskarara egokitzeko itzultzaile automatiko baten garapena eta ezartzea
  (2019 - 2021)


 • Ikasketa sakona, Big Data eta ezagutzaren kudeaketa eleanitza.
  (2019 - 2021)


 • IXA taldea. A motako ikertalde finkatua.
  (2019 - 2021)


 • Eleaniztasun testuetatik ezagutza erauzi, ulertu eta arrazonamendua egin ikasketa sakona erabiliz.
  (2019 - 2021)


 • DOMINO: Itzulpen automatiko neuronala, domeinuan, eta ez-gainbegiratua.
  (2019 - 2021)


 • enetCollect: Hizkuntzen Ikasketa eta Crowdsourcing konbinatzeko sare europar berria
  (2017 - 2021)


 • Sintaktikoki etiketatutako euskarazko corpus historikoa
  (2017 - 2021)


 • Adimen artifizialeko eredu neuronalen belaunaldi berria, Euskal Herriko hizkuntzaren teknologien industria eraldatzeko.
  (2020 - 2021)


 • COVID-19 gaixotasunari buruzko funtsezko galderen zaintza automatizatua zientzia-argitalpenetan
  (2020 - 2021)


 • Aholkularitza zientifikoa laguntzaile pertsonal baten eraikuntzan
  (2020 - 2021)


 • Euskal Administrazioaren tramite eta zerbitzuen inguruan maiz egiten diren galderei erantzuteko adimen artifizialean oinarritutako sistema garatzea helburu duen proiektua
  (2021 - 2021) • (2020 - 2021)


 • Paragrafo eta dolumentu mailan koherente diren Itzulpen automatiko neuronaleko metodo eta sistemak sortzea
  (2020 - 2021)


 • Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea bultzatzeko Programa: Servidor de 16 GPUs para Deep Learning en el ámbito del PLN.
  (2021 - 2021)


 • Galdera-erantzun sistema berritzailea (QA) garatzea da proiektu honen helburua, pazienteen historia klinikoetako testuetatik informazio espezifikoa ateratzea ahalbidetuko duena, erabakiak hobeto hartzeko.
  (2020 - 2021)


 • AI2LEARN proiektuaren helburua, trabajos.com web orriko erabiltzileek igotako gaztelaniazko testu fitxategizko curriculum vitaeetatik informazio esanguratsua erauztea da.
  (2019 - 2020)


 • Hizkuntza eredu eleanitzen aurre-entrenamendua
  (2020 - 2020)


 • Aholkularitza zientifikoa laguntzaile pertsonal baten eraikuntzan
  (2019 - 2020)


 • Ezarpenaren ondoren ikasten duten galdera-erantzun elkarrizketa sistemak (Google saria, 2019)
  (2020 - 2020) • (2020 - 2020)
 • Asesoría sobre sistemas de diálogo voice2text


  (2020 - 2020)


 • Pertsonekiko elkarrekintza ikasten etengabeko gizaki-ordenagailu elkarrekintzaren bidez
  (2017 - 2020)


 • LINGUATEC: mugakide diren hizkuntzen arteko lankidetza eta ezagutza-transferentzia hizkuntza-teknologian.
  (2018 - 2020)
 • UnsupNMT: Traducción Automática Neuronal no Supervisada: un nuevo paradigma basado solo en textos monolingües.

  UnsupNMT: Itzulpen Automatiko Neuronal ez-gainbegiratua: testu elebakarretan oinarritutako paradigma berria
  (2018 - 2020)
 • BERBAOLA: Hizkuntzaren eta hizketaren teknologiak RIS3ko eremuetara aplikatuta.

  BERBAOLA: Hizkuntzaren eta hizketaren teknologiak RIS3ko eremuetara aplikatuta.
  (2018 - 2019)


 • MODENA: Neurona-eredu aurreratua kalitate handiko itzulpengintza automatikorako
  (2018 - 2019)
 • Sistema de búsqueda de respuestas aplicado a las listas de FAQ

  Galdera-erantzun sistemak FAQ erako listetan aplikatua
  (2019 - 2019)
 • Servicio para la desambiguación de agentes del sector ID+I

  Ikerketa Garapen eta Berrikuntza sektoreko agente-disanbiguaziorako zerbitzua
  (2018 - 2019) • (2018 - 2019)


 • PROSA-MED: testuen prozesamendu semantiko aurreratua diagnostikoak, prozedurak, kontzeptu medikoak eta beraien arteko erlazioak txosten medikoetan.
  (2016 - 2019)


 • Ikertaldeentzako UPV/EHUren diru-laguntza
  (2016 - 2019)
 • CROSSTEXT: Automatic Generation of Multilingual Semantic Processors

  Etiketatzaile eleaniztasunak automatikoki sortzen
  (2017 - 2019)


 • Albiste faltsuak (Fake News)
  (2019 - 2019)
 • Plan de formación de las tecnologías lingüísticas.


  (2019 - 2019)
 • Euskara HTen arloan sustatzeko proposamenak.


  (2019 - 2019)
 • Hizkuntza Teknologia: Egoeraren diagnostikoa eta AMIA egitea.


  (2019 - 2019)
 • Hizkuntza-teknologiak sustatzeko proiektu transbertsalak

  Administrazioan hizkuntza-teknologiak sustatzeko proiektu transbertsalak abian jartzeko proposamena
  (2019 - 2019)
 • Informe del estado del arte de sistemas de diálogo.


  (2019 - 2019)
 • Tecnologías del lenguaje en proyecto transversales.


  (2019 - 2019)
 • Dialogo-sistemen artearen egoera

  Euskarazko elkarrizketa-sistemen errebisio linguistikoa.
  (2019 - 2019)
 • MultiNMT: Traducción automática neuronal mulltidireccional orientada al cliente.


  (2019 - 2019)
 • Revisión lingüística de un sistema de diálogo en Euskera.


  (2019 - 2019) • (2019 - 2019)
 • Extracción de información documental.


  (2019 - 2019)
 • RPA-IA


  (2019 - 2019)
 • DL4NLP: Deep Learning aplicado al Procesamiento del Lenguaje Natural como apoyo a los ámbitos del RIS3


  (2019 - 2019)
 • Accessing FAQ and CQA sites via dialogue (Google faculty research awards 2018)


  (2019 - 2019)


 • QUALES: Gainbegiratze moldagarri bidezko ikasketa automatikoa itzulpenaren kalitatearen estimaziorako
  (2017 - 2018)
 • Openminted: Sharing IXA pipes in the OpenMinTeD platform.


  (2018 - 2018)
 • Lexikoaren Behatokia X


  (2018 - 2018)


 • DETEAMI: Sendagaien aurkako erreakzioen detekzioa txosten medikuetan, lengoaia naturalaren prozesamenduko teknikak erabiliz.
  (2015 - 2018) • (2016 - 2018)
 • Consultoria técnica interstock.

  Interstock aholkularitza teknikoa.
  (2017 - 2018)
 • Protágoras: Desarrollo de algoritmos de procesamiento de lenguaje natural para el desarrollo de un motor cognitivo.

  Protágoras: Motor kognitibo bat garatzeko hizkuntza prozesamenduko algoritmoak
  (2017 - 2018)


 • TADEEP: Itzulpengintza automatiko sakona
  (2016 - 2018) • (2016 - 2018)
 • MUSTER: Multimodal processing of Spatial and TEmporal expRessions: Toward Understanding Space and Time in Language Enhanced by Vision.

  Prozesaketa multimodala denbora-espresio zein espresio tenporaletan: espazio eta denboraren ulermeneruntz hizkuntza eta bisioa erabiliz.
  (2016 - 2018)
 • Lexikoaren Behatokia IX

  Lexikoaren Behatokia IX
  (2016 - 2017)


 • MODELA: Kalitate handiko Itzulpen Automatikoa Estatistika eta ikasketa Automatikoaren bide
  (2016 - 2017)
 • BERBAOLA: Hizkuntzaren eta hizketaren teknologiak RIS3ko eremuetara aplikatuta.


  (2017 - 2017)
 • Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea: bigarren urratsa, B fasea.

  Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea: bigarren urratsa, B fasea.
  (2017 - 2017)
 • Ibermática: Aholkularitza/formazioa IXA PIPES.

  Ibermática: Aholkularitza/formazioa IXA PIPES paketeari buruz
  (2017 - 2017)
 • SENEZ 48

  SENEZ aldizkaria, 48
  (2017 - 2017)
 • Learning Interlingual Representations of Words and Concepts (Google faculty research awards 2015)


  (2016 - 2017)
 • Orotariko Euskal Hiztegia

  Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea.
  (2016 - 2016)
 • ELIAS: Evaluating Information Access Systems


  (2011 - 2016)
 • BAILab:Basque Advanced informatics laboratory.


  (2011 - 2016)
 • Google faculty research awards 2016


  (2016 - 2016)
 • Codefest: Antolaketa eta moduluen diseinua.

  Codefest: Antolaketa eta moduluen diseinua.
  (2016 - 2016)
 • ELKAROLA: Ahots eta hizkuntz teknologiak lurralde adimentsu, industrial, barneratzaile eta eleanitz baterako.

  ELKAROLA: Ahots eta hizkuntz teknologiak lurralde adimentsu, industrial, barneratzaile eta eleanitz baterako.
  (2015 - 2016)
 • Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea: bigarren urratsa.

  Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea: bigarren urratsa
  (2016 - 2016)
 • EXTRECM: Kontzeptu medikoen arteko erlazioen erauzketa askotariko informazio-iturrietatik.


  (2014 - 2016)
 • T2I Team (UPPA) / Ixa Team (UPV/EHU)


  (2016 - 2016)
 • El orden de las palabras en la prosa lógico-discursiva en euskera: sobre los criterios de corrección


  (2015 - 2016) • (2013 - 2016)
 • READERS: evaluation and development of reading systems


  (2013 - 2016)
 • Ondarebideak

  Ondarebideak
  (2016 - 2016)
 • Erreferentziazko terminologia klinikoa euskarara itzultzea.

  Erreferentziazko terminologia klinikoa euskarara itzultzea.
  (2016 - 2016)
 • Infraestructura para la traducción automática: adaptación de Matxin-Moses.

  Itzulpen automaikorako azpiegitura: Matxin-Moses egokitzapena
  (2016 - 2016)
 • ICTdocsim - Vigilancia tecnológica automática del sector TIC.

  ICTdocsim - IKTen sektorea gainbegiratzeko teknologia automatikoa
  (2016 - 2016)
 • Moodmap, D2016 Iritzien Behatokia.

  Moodmap, D2016 Iritzien Behatokia.
  (2016 - 2016)
 • NLPAR: Arquitecturas NLP.

  NLPAR: Hizkuntzaren Prozesamendurako arkitekturak
  (2016 - 2016)
 • LoCloud: Eduki lokala Europeanako lainoan


  (2013 - 2016)
 • KulturBideak Donostia 2016

  KulturBideak Donostia 2016
  (2015 - 2015)
 • NewsReader: Building structured event indexes of large volumes of financial and economic data for decision making


  (2013 - 2015)
 • Ondarebideak


  (2015 - 2015)
 • Moodmap, D2016 Iritzien Behatokia.


  (2015 - 2015)
 • IXA taldea, A motako ikertalde finkatua ( 2010-2015 )


  (2010 - 2015)
 • SKaTeR: Testu-irakurketaren bidezko ezagutza-eszenarioen eskuratzea: ebentoen detekzioa eta eszenarioen indukzioa.


  (2013 - 2015)
 • TACARDI: Testuinguruaren erabilera itzulpen automatikoan eta horren hobekuntza Interneteko baliabide dinamikoak baliatuz.


  (2013 - 2015)
 • Lexikoaren Behatokia VIII


  (2015 - 2015)
 • RUNASIMI. Recursos básicos para el procesamiento automático de la lengua quechua: base de datos léxica y corpus textual.


  (2013 - 2014)
 • OpeNER: Open Polarity Enhanced Named Entity Recognition


  (2012 - 2014)
 • Lexikoaren Behatokia VII


  (2014 - 2014)
 • Ber2Tek - Hizkuntza-, ahots- eta multimedia-teknologia hizkuntzen industrien zerbitzuan.


  (2012 - 2014)
 • ENEUS-Testing the portability of techniques to handle dissimilar source and target languages in MT


  (2012 - 2014)
 • ICTREADER: Vigilancia tecnológica automática del sector TIC.

  ICTREADER : IKT sektorearren baibegiraketa automatikoa
  (2014 - 2014)
 • Hibrido Sint: Erregeletan eta estatistiketan oinarritutako analizatzaile sintaktikoak. Integrazioa XML estandarretan oinarritutako corpus kudeatzeko plataforma.

  Hibrido Sint: Erregeletan eta estatistiketan oinarritutako analizatzaile sintaktikoak. Integrazioa XML estandarretan oinarritutako corpus kudeatzeko plataforma.
  (2011 - 2013)
 • PATHS - Atzipen Pertsonalizatua Kultur Ondare Espazioetara


  (2011 - 2013)
 • POETAUTO: Bertsolaritzarako laguntzaile informatikoa eta bertsolari automatikoaren sorkuntza.


  (2012 - 2013)
 • IBILBIDE: ondare kultural digitalean nabigatzeko teknikak.

  IBILBIDE: ondare kultural digitalean nabigatzeko teknikak.
  (2012 - 2013)
 • IRAKURRI: Galderen sorkuntza automatikoa irakurmenean laguntzeko


  (2012 - 2013)
 • SENDAUR: Sendagaien aurkako erreakzioen detekzioa osasun txostenetan eta ondorioz, hospitaleko segurtasunaren hobetzea.

  SENDAUR: Sendagaien aurkako erreakzioen detekzioa osasun txostenetan eta ondorioz, hospitaleko segurtasunaren hobetzea.
  (2012 - 2013)
 • Lexikoaren Behatokia VI


  (2013 - 2013)
 • Aholkularitza: Silabizazio estandarra.

  Aholkularitza: Silabizazio estandarra.
  (2013 - 2013)
 • WIKITZUL: Elkarren arteko aberasketa Itzulpen automatikoko eta Euskarazko wikipediako tresnen artean.


  (2012 - 2013)
 • OPENMT-2 Itzulpen automatiko hibridoa eta ebaluazio aurreratua (EHU)


  (2010 - 2013)
 • EHU-Azpietiura 2013. Cluster para cloud computing y procesamiento distribuido del lenguaje natural.


  (2013 - 2013)
 • DIALEKTA:Aldaera dialektaletatik lemak eta morfologia inferitzeko tresnak


  (2011 - 2012)
 • OSAKU: OSAsun txostenen KUdeakertarako laguntza sistema.


  (2011 - 2012)
 • EUS-SRL. Rol Semantikoen etiketatze erdiautomatikoa hizkuntzaren prozesamenduko aplikazio aurreratuetarako.


  (2011 - 2012)
 • Lehen urratsak Quechua-ren prozesaketa automatikoan. Corpus, morfologia eta lexikoa.


  (2012 - 2012)
 • Lexikoaren behatokia V


  (2012 - 2012)
 • Komunikazio akademiko-profesionala euskaraz: web 2.0 baliabideen sorrera


  (2011 - 2012)
 • GARATERM-2


  (2011 - 2012)
 • IXA taldea. Lengoaia Naturalaren Prozesamendua


  (2010 - 2012)
 • KNOW2: Hizkuntza ulertzeko teknologiak, arlo jakinetako informazioaren atzipen eleaniztunari begira


  (2010 - 2012)
 • Euskarazko diskurtso-markatzaileen hiztegia (I)


  (2010 - 2012)
 • KYOTO: knowledge yielding ontologies for transition-based organizations


  (2008 - 2011)
 • Integración de módulo de extracción de keywords en ACK.


  (2010 - 2011)
 • ImFuTourNet-EHU


  (2009 - 2011)
 • RTTH: Hizketa-teknologiako sare tematikoa 2009


  (2009 - 2011)
 • Berbatek: Hizkuntz industria sustatzeko tresnak eta teknologiak


  (2009 - 2011)
 • Open-BIA: Informazio-kudeaketarako plataforma adimenduna, enpresetako erabaki-hartzeari zuzendua


  (2009 - 2011)
 • TSABL: Towards a Syntactic Atlas of the Basque Language.


  (2007 - 2011) • (2011 - 2011)
 • Europeana v1.0


  (2009 - 2011)
 • TIMM sare tematikoa: Tratamiento de Información Multilingüe y Multimodal.


  (2010 - 2011)
 • Epec-Rolsem: Corpus anotado con estructuras argumentales y roles temáticos para el euskera.


  (2009 - 2011)
 • Sareko Euskal Gramatika


  (2008 - 2010)
 • Desarrollo de un traductor automático bidireccional adaptable a ámbitos específicos basado en arquitecturas híbridas.


  (2010 - 2010)
 • Lexikoaren Behatokia II


  (2009 - 2010)
 • IMLT: Tresna eta baliabide linguistikoak integratzeko eredu orokorra. XML estandarrean oinarritutako proposamen bat.


  (2007 - 2010)
 • Bilatzaile geolexikoa


  (2009 - 2010)
 • OROIMEN: Itzulpen-memorien integrazioa itzulpen automatikoaren sistema hibrido batean. hybrid MT system.


  (2009 - 2010)
 • ITAUNKA: ikasleek zientzia eta teknologiari buruz eginiko galderak modu automatikoan erantzuteko sistema.


  (2009 - 2010)
 • ESKOLA HIZTEGIEN KUDEAKETA SOFTWARE LIBREAZ


  (2010 - 2010)
 • ARIKINGL: Ingelesa eta Euskara ikasteko materialaren sorkuntza corpusetan oinarrituta.


  (2009 - 2010)
 • Lexikoaren Behatokia III


  (2010 - 2010)
 • EHU-Azpiegitura2010: Prozesadore linguistikoetarako zerbitzari dedikatuaren berritzea.


  (2010 - 2010)
 • EHU-Azpiegitura2010: Corpus eta baliabide linguistikoen kudeaketarako zerbitzaria


  (2010 - 2010)
 • Ancora-net: Integración multilingüe de recursos lingüísticos semánticos


  (2010 - 2010)
 • RICOTERM-3


  (2007 - 2010)
 • Consultoría en el desarrollo del módulo de selección lexical y desambiguación semántica del traductor matxin.


  (2009 - 2009)
 • Ixa Taldea. Ikertalde finkatua (2007-2012)


  (2007 - 2009)
 • AVIVAVOZ: Tecnologías para la traducción de voz: reconocimiento, traducción estadística basada en corpus y síntesis


  (2006 - 2009)
 • OpenMT: Itzulpen Automatikoa kode irekian eta metodo hibridoak erabiliz. RBMT-EBMT metodoak.


  (2006 - 2009)
 • Lexikoaren Behatokia I


  (2008 - 2009)
 • EPEC-RS: Argumentu-egitura eta rol semantiko mailan etiketatutako euskarazko corpusa.


  (2008 - 2009)
 • WNTERM: Zientzia eta teknologiaren domeinu ontologiak.


  (2008 - 2009)
 • KNOW: Desarrollo de tecnologías multilingües a gran escala para la comprensión del lenguaje.


  (2006 - 2009)
 • RTTH: Hizketa-teknologiako sare tematikoa 2007


  (2007 - 2009)
 • TIMM sare tematikoa: Tratamiento de Información Multilingüe y Multimodal


  (2007 - 2009)
 • AnHITZ 2006: Hizkuntz teknologiak ingurune adimentsuetako elkarrekintza eleanitzerako


  (2006 - 2008)
 • Ixa taldea. Lengoaia Naturalaren Prozesamendua. UPV/EHU 2005


  (2005 - 2008)
 • Itzulpen automatikorako sistema Matxin E.


  (2008 - 2008)
 • SinTeus: analizatzaile sintaktikoa.


  (2008 - 2008)
 • Semantikoki etiketatutako corpusa euskaraz


  (2007 - 2008)
 • XUXENB: Bizkaierazko zuzentzaile ortografikoa.


  (2008 - 2008)
 • EurOpenTrad(3): Kode irekiko itzulpen automatiko aurreratua Estatu espainiarreko hizkuntzak Europan integratzeko .


  (2008 - 2008)
 • Ehiztari2: Habilitación de recursos de voz como elementos accesibles a buscadores 2


  (2007 - 2008)
 • Morfologia lexikoaren eta testu-pragmatikaren aplikazioak hizkuntz prozesamenduaren eta hizkera berezituen esparruan: 1. Egile-izen eratorriak, ekintza-izenak eta izenen arteko harremanak. 2. Lokailu pragmatika-funtzioa duten (gramatika-)osagaiak.


  (2006 - 2008)
 • Garaterm: diskurtso akademiko-profesionalaren didaktika eta garapena uztartzeko tresna informatikoaren diseinua eta integrazioa.


  (2007 - 2008)
 • Traducción automática castellano-euskara, de código abierto, general y para textos administrativos.


  (2008 - 2008)
 • CESS-ECE: Corpus etiquetados sintáctico-semánticamente del español, catalán y euskera


  (2005 - 2007)
 • TRESNA LINGUISTIKO-INFORMATIKOAK KUBAKO ESKOLETAKO UMEENTZAT


  (2006 - 2007)
 • EurOpenTrad: Kode irekiko itzulpen automatiko aurreratua Estatu espainiarreko hizkuntzak Europan integratzeko


  (2006 - 2007)
 • RICOTERM-2


  (2004 - 2007)
 • EurOpenTrad(2): Kode irekiko itzulpen automatiko aurreratua Estatu espainiarreko hizkuntzak Europan integratzeko


  (2007 - 2007)
 • REMIXEE: Reconocimiento mixto de emociones en euskera


  (2006 - 2007)
 • Idazkari:Transcripción e indexado automático de reuniones


  (2006 - 2007)
 • DAHAD: Domeninu askeko hitz adiera desanbiguazioa.


  (2006 - 2007)
 • PRAXEM: Etiquetado semántico y pragmático del corpus CESS-ECE.


  (2006 - 2007)
 • Edisyn


  (2006 - 2007)
 • PREST. Profesionalen berariazko komunikazio-gaitasunaren etengabeko garapenari laguntzeko baliabide telematikoa


  (2006 - 2007)
 • Consulta en la web del corpus epec, etiquetado sintáctico y semántico


  (2006 - 2007)
 • Balio berezitudun unitateak eta testu berezituak euskaraz: morfologia lexikoa etatestuaren gramatika


  (2004 - 2006)
 • Argazkien gaineko bilaketa eleanitza


  (2005 - 2006)
 • Control terminológico y discursivo para la recuperación de información en ámbitos comunicativos especializados


  (2005 - 2006)
 • Ehiztari: Habilitación de recursos de voz como elementos accesibles a buscadores


  (2005 - 2006)
 • Emozio: estudio de tecnologías y herramientas aplicables a medición emocional


  (2004 - 2005)
 • VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DICCIONARIO BÁSICO ESCOLAR CUBANO


  (2003 - 2005)
 • IXA taldea, Errendimendu handiko taldea


  (2002 - 2005)
 • OpenTrad: Itzulpen automatikoa Espainiako Estatuaren hizkuntzen artean eta kode irekian


  (2004 - 2005)
 • MEANING: Amaraun mailako hizkuntza-teknologia eleanitzen garapena


  (2002 - 2005)
 • HIKAS: Hizkuntzen autoikaskuntza on-line


  (2004 - 2005)
 • EUSEMCOR: Euskarazko konkordantzia semantikoa


  (2004 - 2005)
 • Euskarari aplikatutako zuzenketa lexikoa, morfologikoa eta sintaktikoa.


  (2004 - 2005)
 • VOLEM-2


  (2004 - 2005)
 • HIZKING21:Hizkuntz ingeniaritza XXI. menderako.Hizkuntz ahalmena duten sistemetan hizkuntz ingeniaritzako baliabide eta tresnak integratzeko tekniken garapena


  (2004 - 2005)
 • RekEmozio: Reconocimiento de emociones basada en reconocimiento de gestos faciales y voz


  (2005 - 2005)
 • Ikasketa automatikoan oinarritutako tekniken aplikazioa euskaraz idatzitako dokumentuak sailkatzeko eta berreskuratzeko


  (2002 - 2004)
 • Zuhaitz semantiko-sintaktikoen datu-base baten sorkuntza


  (2002 - 2004)
 • XUXENG: Euskarazko testuetarako estilo- eta gramatika-zuzentzailearen prototipo baten diseinu eta inplementazioa


  (2003 - 2004)
 • SOLUCIONES ERGONÓMICAS E INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS EN TUTORES INTELIGENTES APLICADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDADES


  (2004 - 2004)
 • HIZKING21: Hizkuntz ingeniaritza XXI. menderako.Hizkuntz ahalmena duten sistemetan hizkuntz ingeniaritzako baliabide eta tresnak integratzeko tekniken garapena


  (2002 - 2004)
 • IHARDETSI: Corpus espezializatuen gaineko galderak erantzuteko sistema


  (2003 - 2004)
 • CORPUS-TR: Corpusaren informazioa erauzteko tresna informatikoak


  (2003 - 2004)
 • XUXENG: Euskarazko testuetarako estilo- eta gramatika-zuzentzailearen prototipo baten diseinu eta inplementazioa


  (2002 - 2003)
 • HERMES: hemeroteka elektronikoak: bilaketa eleanitza eta erauzketa semantikoa


  (2001 - 2003)
 • Euskarazko zuzentzaile ortografikoa. Mac 2001


  (2002 - 2002)
 • UZEI SINONIMOEN HIZTEGIAREN INTEGRAZIOA WORD TESTU-PROZESADOREAN


  (2001 - 2002)
 • HERMES: hemeroteka elektronikoak: bilaketa eleanitza eta erauzketa semantikoa


  (2001 - 2002)
 • HERMES: hemeroteka elektronikoak: bilaketa eleanitza eta erauzketa semantikoa


  (2002 - 2002)
 • Ikus-entzunezkoen gaineko bilatzaile mutimodal baten bideragarritasun-azterketa


  (2002 - 2002)
 • Multimeteo, euskarazko eguraldi-iragarpenen sorkuntza


  (2000 - 2001)
 • HIZTEGIA 2002: Estaldura zabaleko ezagutza-base lexiko-semantikoa Hizkuntzaren Teknologiako aplikazio komertzialetan erabilgarria


  (2000 - 2001)
 • GaInternet: Interneteko euskarazko testuetarako eduki-arakatzaile adimenduna


  (2000 - 2001)
 • IXA Taldea. Errendimendu handiko taldea


  (1999 - 2001)
 • Sintaxi lexikoa: ikuspegi teorikoak eta euskararako hiztegi espezifikoen osaketa


  (2000 - 2001)
 • IXA Taldea. Errendimendu handiko taldea


  (2000 - 2000)
 • Berbasare: Estaldura zabaleko ezagutza-base lexiko-semantikoa Hizkuntzaren Teknologiako aplikazio komertzialetan erabilgarria


  (2000 - 2000)
 • GaInternet: Interneteko euskararen arakatzaile adimenduna


  (2000 - 2000)
 • Euskarazko testu ahots-bihurketa prozesuan analisi morfosintaktikoa barneratzea


  (1998 - 2000)
 • Elhuyar Hiztegia eta testu-prozesamenduko programen integrazioa


  (1999 - 2000)
 • Xuxen Euskararako Zuzentzaile Ortografikoa Macintosh plataforman


  (2000 - 2000)
 • ITEM: Recuperación de Información Textual en un Entorno Multilingüe con técnicas de lenguaje natural


  (1996 - 1999)
 • IXA Taldea. Errendimendu handiko taldea


  (1999 - 1999)
 • EDBL datu-base lexikalaren erabilera publikorako ingurunea


  (1998 - 1999)
 • XUXEN zuzentzaile ortografikoaren UNIX sistema eragilerako eta analizatzaile morfosintaktikorako 100 lizentziaren kontratazioa.


  (1999 - 1999)
 • Ordenagailuz lagunduriko irakaskuntzako euskara-gaztelania tutore bat eraikitzeko oinarri metodologikoak


  (1998 - 1999)
 • HAINT: Interneterako ingurune linguistikoa


  (1999 - 1999)
 • Idazkide sistemaren merkaturatzerantz


  (1998 - 1998)
 • IDAZKIDE. Euskara ikasteko sistema laguntzailea:prototipoa


  (1996 - 1997)
 • HLEH Hiztegiaren bertsio elektronikorantz ( II )


  (1997 - 1997)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea ( III )


  (1997 - 1997)
 • IDAZKIDE.Hizkuntza baten ikaskuntza-prozesuaren ikerketarako sistema adimendua:


  (1996 - 1996)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea ( II )


  (1996 - 1996)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea


  (1996 - 1996)
 • XUXEN euskararako zuzentzaile ortografikoaren 2. bertsioa


  (1995 - 1996)
 • XUXEN euskararako zuzentzaile ortografikoaren 2. bertsioa


  (1995 - 1996)
 • HLEH Hiztegiaren bertsio elektronikorantz ( I )


  (1996 - 1996)
 • ITEM: Recuperación de Información Textual en un Entorno Multilingüe con técnicas de lenguaje natural


  (1996 - 1996)
 • EUSLEM: Euskararako Lematizatzaile/etiketatatzaile automatikoa


  (1995 - 1996)
 • EUSLEM: Euskararako Lematizatzaile/etiketatatzaile automatikoa


  (1995 - 1995)
 • IDAZKIDE. Hizkuntza baten ikaskuntza-prozesuaren ikerketarako sistema adimendua.


  (1995 - 1995)
 • EUSLEM: Euskararako Lematizatzaile/etiketatatzaile automatikoa


  (1995 - 1995)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea


  (1995 - 1995)
 • ANHITZ: Itzulpenetarako hiztegi-sistema lagungarria


  (1994 - 1995)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea ( I )


  (1995 - 1995)
 • Hiztegi-sistema eleanitz adimenduna ( II )


  (1993 - 1994)
 • HAIN: Hizkuntz Aplikazioetarako Ingurunea ( I )


  (1992 - 1994)
 • HAIN: Hizkuntz Aplikazioetarako Ingurunea ( II )


  (1992 - 1994)
 • Edición de obras de referencia en formato electrónico y servicio de consulta on-line


  (1994 - 1994)
 • Xuxen Euskararako Zuzentzaile Ortografikoaren merkaturatzea


  (1992 - 1993)
 • Hiztegi-sistema eleanitz adimenduna ( I )


  (1992 - 1993)
 • Xuxen Euskararako Zuzentzaile Ortografikoaren merkaturatzea


  (1992 - 1993)
 • HAIN: Hizkuntz Aplikazioetarako Ingurunea


  (1993 - 1993)
 • Euskararako zuzentzaile ortografiko eta analizatzaile morfologikoa ( II )


  (1990 - 1991)
 • Euskararako zuzentzaile ortografiko eta analizatzaile morfologikoa ( I )


  (1988 - 1989)
 • Euskara-Gaztelania itzulpen automatiko mugaturako tresna lagungarrien diseinua


  (1988 - 1989)
 • Euskararen oinarrizko hiztegiaren eraikipena (tratamendu informatikoa)


  (1982 - 1987)
 • Sistemas de Aprendizaje Profundo E2E para Traducción Automática del Habla (Mintzai, KK-2019/00065)(2019 - 2020)
 • Restauración de Voz mediante Interfaces de Habla Silenciosa (ReSSint, PID2019-108040RB-C21)(2020 - 2022)
 • Deep Learning aplicado al Procesamiento del Lenguaje Natural como apoyo a los ámbitos del RIS3 (DL4NLP, KK-2019/00045)(2019 - 2020)
 • Aholab-GTTS: Audio, Speech and Language Processing Group (IT1355-19)(2019 - 2021)
 • Voz infantil sintética para comunicación aumentativa y alternativa (UmeTTS)(US18/22)(2019 - 2019)
 • Aprendizaje profundo aplicado a voces patológicas (PIBA18-35)(2018 - 2021)
 • BerbaOla: Tecnologías de la Lengua y el Habla aplicadas a los ámbitos del RIS3 (KK-2017/00043) (KK-2018/00014)(2017 - 2018)
 • ENRICH: Enriched Communication accross the lifespan(2016 - 2021)
 • Reparación, almacenamiento y rehabilitación de la voz (RESTORE) (TEC2015-67163-C2-1-R)(2016 - 2018)
 • Sistemas de Aprendizaje Profundo E2E para Traducción Automática del Habla (Mintzai, KK-2019/00065)(2019 - 2020)
 • Restauración de Voz mediante Interfaces de Habla Silenciosa (ReSSint, PID2019-108040RB-C21)(2020 - 2022)
 • Deep Learning aplicado al Procesamiento del Lenguaje Natural como apoyo a los ámbitos del RIS3 (DL4NLP, KK-2019/00045)(2019 - 2020)
 • Aholab-GTTS: Audio, Speech and Language Processing Group (IT1355-19)(2019 - 2021)
 • Voz infantil sintética para comunicación aumentativa y alternativa (UmeTTS)(US18/22)(2019 - 2019)
 • Aprendizaje profundo aplicado a voces patológicas (PIBA18-35)(2018 - 2021)
 • BerbaOla: Tecnologías de la Lengua y el Habla aplicadas a los ámbitos del RIS3 (KK-2017/00043) (KK-2018/00014)(2017 - 2018)
 • ENRICH: Enriched Communication accross the lifespan(2016 - 2021)
 • Reparación, almacenamiento y rehabilitación de la voz (RESTORE) (TEC2015-67163-C2-1-R)(2016 - 2018)
Atzera